Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 11/03/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Cultuurdienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Facility en Medewerkers