Terug commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

Tue 19/03/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Departement HR - Selectie
Cluster Grond
Departement Facility Management

Bevoegdheid OCMW