Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 12/03/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

 • c) Er is nog 1 openstaande afspraak.

  IR 2. Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Mobiliteitsonderzoek De Grote Trek - Route naar school (2024_MV_00072)

  Vraag: raadslid Stijn De Roo vraagt of de resultaten ook gedeeld kunnen worden buiten de interne werkingen van de Jeugddienst en het Mobiliteitsbedrijf

   

  Afspraak: Mobiliteitsbedrijf onderzoekt op welke manier de resultaten verspreid en gekaderd kunnen worden naar andere belanghebbenden

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op maandag 12 februari 2024
  opnieuw per mail opgevraagd op dinsdag 20 februari 2024
   
   opnieuw per mail opgevraagd op woensdag 28 februari 2024
   geagendeerd commissie MEO maart 2024

  per mail beantwoord op donderdag 18 april 2024

  MEO

   


  IR 12. Mondelinge vraag van Christophe Peeters - Toegankelijkheid tramhaltes Ledebergplein (2024_MV_00090)

  bijkomend punt

  Vraag: raadslid Christophe Peeters verwijst naar de niet toegankelijke halte aan Ledebergplein en vraagt naar oplossingen

   

  Afspraak: schepen Filip Watteeuw neemt contact op met De Lijn en vraagt om te onderzoeken of de halte met tijdelijk materiaal toegankelijk kan gemaakt worden.

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op maandag 12 februari 2024
  opnieuw per mail opgevraagd op dinsdag 20 februari 2024
  opnieuw per mail opgevraagd op woensdag 28 februari 2024
    geagendeerd agenda commissie MEO maart 2024

  per mail beantwoord op maandag 4 maart 2024

  MEO

   

  Kabinet schepen Filip Watteeuw

  d) Ter bespreking – aanpak evaluatie wijkmobiliteitsplannen (WMP). (presentatie - met bijlage voor de raadsleden)

  Vraag: Raadslid Sven Taeldeman vraagt op welke strategische locaties er tellingen gebeuren. 

   

  Afspraak: Mobiliteitsbedrijf zal de belangrijkste locaties schriftelijk overmaken

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op maandag 12 februari 2024
  opnieuw per mail opgevraagd op dinsdag 20 februari 2024
  opnieuw per mail opgevraagd op woensdag 28 februari 2024
    geagendeerd agenda commissie MEO maart 2024

   Per mail beantwoord op donderdag 14 maart 2024

  MEO

   

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Projectbureau Ruimte
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren