Terug
Gepubliceerd op 05/02/2024

Agenda  commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 08/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

 • IR 1.

  2024_MV_00094 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

 • IR 2.

  2024_MV_00100 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Geen openingswoord door dienst stadsarcheologie tijdens Raveschotlezing

 • IR 3.

  2024_MV_00102 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Communicatie onteigening Slotendries

 • 1.

  2024_GR_00126 - Vastgoedinformatieplatform - Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens en Reglement voor de ingebruikname - Goedkeuring - Reglement Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende goed te keuren:

  • de Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Vastgoedinformatieplatform
  • het Reglement voor de ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform
  alsmede de wijziging van het retributiereglement voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling, met de invoeging van een nieuw artikel 4 vrijstellingen.
 • 2.

  2024_GR_00127 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Addendum met betrekking tot de dienstverlening inzake digitalisering en ontsluiting van topstukken - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum met betrekking tot de dienstverlening door vzw meemoo, Vlaams instituut voor het archief, met zetel te 9000 Gent, Ham 175, inzake de digitalisering en ontsluiting van topstukken uit de collectie van Archief Gent. Dit addendum is een aanvulling bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst met vzw meemoo voor de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent.

 • 3.

  2024_GR_00128 - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg in het kader van OMV_2023094737 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 28 loten bestemd voor open en halfopen bebouwing - zonder openbaar onderzoek - Bredestraat, 9041 Gent - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 28 loten bestemd voor open en halfopen bebouwing
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
  • Procedure: Gewone procedure
  • Aanvrager : de heer Jean-Paul Beuselinck wonende te Hoogveldstraat 7 te 8020 Oostkamp en JPB BUILDING BV gevestigd te Hoogveldstraat 7 te 8020 Oostkamp
  • Adres : Bredestraat 127 en 127A

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2023094737 aan Bredestraat 127 en 127A zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

   

 • 4.

  2024_GR_00129 - De wijziging van een gemeenteweg in kader van OMV_2021066656 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van de Spanjeveerbrug - met openbaar onderzoek - Mendonkdorp, Moervaartkaai en Spanjeveerstraat, 9042 Gent - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend. 

  • Onderwerp: het herbouwen van de Spanjeveerbrug
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aanvrager: DE VLAAMSE WATERWEG gevestigd te   te    en de heer Lieven Dejonckheere wonende te Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke
   • Adres: Mendonkdorp -, Moervaartkaai  en Spanjeveerstraat , 9042 Gent (afd. 13) sectie E 339 A, (afd. 13) sectie E 340 A, (afd. 13) sectie E 346 A, (afd. 13) sectie E 378 A, (afd. 13) sectie E 378 B, (afd. 13) sectie E 379 A, (afd. 13) sectie E 380 A, (afd. 13) sectie E 381 A, (afd. 13) sectie E 382 A, (afd. 13) sectie E 395 A, (afd. 13) sectie E 407 B, (afd. 13) sectie E 624 A, (afd. 13) sectie E 625 _, (afd. 13) sectie E 626 _ en (afd. 13) sectie E 627 B

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, wijziging, verplaatsing, opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021066656 aan Mendonkdorp -, Moervaartkaai  en Spanjeveerstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 5.

  2024_GR_00130 - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg in kader van OMV_2022153087 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een meergezinswoning bestaande uit 32 woonentiteiten en 6 grondgebonden eengezinswoningen na de sloop van de bestaande bebouwing en het rooien van bomen en het plaatsen van warmtepompen - met openbaar onderzoek - Aan de Ratte en Krijtestraat, 9041 Gent - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het oprichten van een meergezinswoning bestaande uit 32 woonentiteiten en 6 grondgebonden eengezinswoningen na de sloop van de bestaande bebouwing en het rooien van bomen en het plaatsen van warmtepompen
  •  Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren :37 bezwaren
  • Aanvrager: DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV met als contactadres Landegemstraat 10 te 9031 Gent
  • Adres: Aan de Ratte  en Krijtestraat 53, 9041 Gent (afd. 17) sectie B 1317 H, (afd. 17) sectie B 1320 B2, (afd. 17) sectie B 1320 F2 en (afd. 17) sectie B 1320 C2

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022153087 aan Aan de Ratte  en Krijtestraat 53 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 6.

  2024_RMW_00022 - Verkoop van een perceel gelegen in de Crocusstraat, Zottegem, via Biddit - Goedkeuring