Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 08/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering - Archief
Archief Gent
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bevoegdheid OCMW

Bevoegdheid Stad

Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester