Terug
Gepubliceerd op 26/02/2024

2024_GR_00199 - Jaarverslag Ombudsdienst 2023 - Kennisneming

Themacommissie
do 21/03/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal - Jaarverslag Ombudsdienst

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters
2024_GR_00199 - Jaarverslag Ombudsdienst 2023 - Kennisneming 2024_GR_00199 - Jaarverslag Ombudsdienst 2023 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 en gewijzigd op 14 december 2020, artikel 4, § 5, b.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij raadsbesluit van 17 december 1996 werd een Ombudsdienst opgericht en werd het reglement inzake de werking van de Gentse Ombudsdienst goedgekeurd.
In de gemeenteraad van 25 april 2016 werd voormeld reglement opgeheven en vervangen door het 'reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man', het reglement werd op 14 december 2020 gewijzigd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, § 5, b van voormeld reglement brengt de Ombudsvrouw/man jaarlijks aan de gemeenteraad schriftelijk verslag uit over haar/zijn werkzaamheden.

De waarnemend directeur van de Ombudsdienst heeft een verslag gemaakt over haar werkzaamheden in 2023.

Het 'Jaarverslag Ombudsdienst 2023' - met een document 'bijlagen bij het jaarverslag Ombudsdienst 2023', bestaande uit 

  • Bijlage 1: Reglement Ombudsdienst
  • Bijlage 2: Beoordelingscriteria
  • Bijlage 3: Behandelde klachten in 2023 per departement
  • Bijlage 4: Resolutie Belgische senaat van 17 december 2021

wordt ter kennisneming voorgelegd. 

Activiteit

AC34801 Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van het 'Jaarverslag Ombudsdienst 2023' - met bijlagen.


Bijlagen

  • Jaarverslag_ombudsdienst_2023.pdf
  • Jaarverslag_ombudsdienst_bijlagen_2023.pdf
  • Jaarverslag_Ombudsdienst 2023_Antwoord van het college