Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 13/03/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 15.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Koning Boudewijnstichting ter ondersteuning van JEZ! 2024

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg