Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 05/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Voetbal in de stad vzw, opgericht als OCMW-vereniging (vereniging voor sociale dienstverlening) goed te keuren. Stad Gent is stichtend lid.

  De statutenwijziging van Voetbal in de stad vzw wordt voorgesteld omdat:

  - de vzw zich moet conformeren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

  - KAA GENT een naamloze vennootschap is geworden waardoor Voetbal in de stad vzw geen OCMW-vereniging in vzw-vorm meer kan zijn aangezien enkel rechtspersonen zonder winstoogmerk lid kunnen zijn van een vereniging voor sociale dienstverlening. Voetbal in de stad vzw wordt daarom een 'gewone' vzw.

  - het van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt om een intensieve visie-oefening te organiseren.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Gent2030 vzw goed te keuren. Stad Gent is stichtend lid.

  De statutenwijziging wordt voorgelegd na een evaluatie van de organisatie van de vzw.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed