Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 06/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

 • Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van mobiliteitsstudies, verkeersonderzoeken en bevragingen - MB15-2023 - Bestek - Vaststelling (2024_GR_00023)

  Vraag: raadslid Anneleen Van Bossuyt vraagt of er een oplijsting kan bezorgd worden van de reeds geplande studies

   

  Afspraak: schepen Filip Watteeuw antwoordt dat hij dit schriftelijk zal bezorgen

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op maandag 22 januari 2024
   per mail beantwoord op maandag 29 januari 2024

  MEO

   


  IR 3. Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Plan kwijtschelding parkeerboetes

  (2024_MV_00015)

  Vraag: raadslid Anneleen Van Bossuyt verwijst naar een krantenartikel van december waarin sprake is van een 60-tal situaties waarin boetes kunnen kwijtgescholden worden. Ze vraagt naar een schriftelijke oplijsting met een indicatie van hoe vaak deze situaties voorkomen. 

   

  Afspraak: schepen Filip Watteeuw antwoordt dat er een 40-tal situaties zijn waarbij parkeerretributies kwijtgescholden kunnen worden. Hij zal de lijst met dergelijke situaties schriftelijk overmaken

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op maandag 22 januari 2024
   per mail beantwoord op maandag 29 januari 2024

  MEO

   

  IR 7. Mondelinge vraag van Sonja Welvaert - Gevolgen van de invoering nieuw openbaar

  vervoerplan (2024_MV_00024)

   

  IR. 14 Mondelinge vraag van Joris Vandenbroucke – Invoering nieuw stadsnet De Lijn (2024_MV_00036)

  Vraag: raadslid Sonja Welvaert vraagt onder andere naar een (deel 1) overzicht van haltes die volledig of deels afgeschaft zijn en een (deel 2) lijst van de 47 haltes die omgevormd zijn naar flexbushaltes. 

   

  Afspraak: schepen Filip Watteeuw antwoordt dat hij de lijst schriftelijk zal bezorgen

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op maandag 22 februari 2024
  (deel 1) per mail beantwoord op dinsdag 30 januari 2024
  (deel 2) samen met deel 1 beantwoord

  MEO

   

  IR 9. Mondelinge vraag van Sven Taeldeman - Autodelen (2024_MV_00029)

  bijkomend punt

  Vraag: raadslid Sven Taeldeman vraagt onder meer hoeveel deelauto's er per deelorganisatie zijn. Schepen Filip Watteeuw antwoordt dat hij de cijfers over het aantal auto's per deelorganisatie schriftelijk zal overmaken

   

  Afspraak: de lijst wordt schriftelijk bezorgd

   DBO: opnieuw per mail opgevraagd op maandag 22 januari 2024
   per mail beantwoord op maandag 29 januari 2024

  MEO

   


Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 2
Straatparkeren