Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 14/03/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Groendienst
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeerterreinen en Private Partners
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst