Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Mon 18/03/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Staf
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM