Terug
Gepubliceerd op 13/02/2024

2024_GR_00143 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen (5 percelen) - SLS/2023/076 - ID5530 - Bestek - Vaststelling

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2024_GR_00143 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen (5 percelen) - SLS/2023/076 - ID5530 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00143 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen (5 percelen) - SLS/2023/076 - ID5530 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
 • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 houdende goedkeuring overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De technische installaties en toestellen van diverse stadsgebouwen zoals liften, heftoestellen, laadbruggen, hoogspanning- en laagspanningsinstallaties enz. dienen overeenkomstig het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) en het ARAB (algemeen reglement op de arbeidsbescherming) op regelmatige in de wet voorziene tijdstippen gekeurd te worden door een externe dienst voor technische controles, EDTC genoemd. 

De huidige raamovereenkomst loopt op 10/06/2024 ten einde. Om de continuïteit in de wettelijk verplichte keuringen te kunnen verzekeren, is het nodig een nieuwe procedure op te starten. 

Deze opdracht omvat 5 percelen:

 • Perceel 1: liften/hef- en lasttoestellen/ladders/brandtrappen/poorten
 • Perceel 2: brand/gas/las/compressoren/veiligheidsverlichting/hogedrukstoomketels/CO en LPG detectie
 • Perceel 3: turnmaterialen/speeltoestellen
 • Perceel 4: hoogspanning/neon/pv panelen/handgereedschap
 • Perceel 5: sprinklerinstallaties.

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 21 juni 2021 de Stad Gent gemachtigd om wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.

Het OCMW Gent wenst voor haar aandeel in deze opdracht beroep te doen op de Stad Gent welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen dienstverlener.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen - SLS/2023/076 - ID5530, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.
Uitvoeringstermijn: 60 maanden.
Gunningscriteria: Prijs 75 punten / Kwaliteit van de keuringen 25 punten

De opstart van dit dossier heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen wordt gevraagd om de procedure reeds op te starten vooraleer het bestek ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het geraamd aandeel voor het OCMW bedraagt 407.600 euro, inclusief btw.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Stad Gent  OCMW GentHVZCPolitie
Budgetplaats xxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Categorie* EE
2024 173.880 euro 47.500 euro 7.000 euro9.000 euro
2025 298.080 euro 81.520 euro 12.000 euro16.000 euro
2026 298.080 euro 81.520 euro 12.000 euro16.000 euro
2027 298.080 euro 81.520 euro 12.000 euro16.000 euro
2028298.080 euro81.520 euro12.000 euro16.000 euro
2029
124.200 euro  34.020 euro 5.000 euro7.000 euro
Totaal  1.490.400 euro 407.600 euro 60.000 euro80.000 euro


 • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt
  • perceel 1:  714.000 euro incl. btw voor 5 jaar,
  • perceel 2: 660.000 euro incl. btw voor 5 jaar,
  • perceel 3: 380.000 euro incl. btw voor 5 jaar,
  • perceel 4: 240.000 euro incl. btw voor 5 jaar,
  • perceel 5: 44.000 euro incl. btw voor 5 jaar


 • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt     
  • perceel 1: 1.070.000 euro incl. btw
  • perceel 2: 980.000 euro incl. btw
  • perceel 3: 570.000 euro incl. btw
  • perceel 4: 360.000 euro incl. btw
  • perceel 5: 65.000 euro incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 2.038.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen - SLS/2023/076 - ID5530:

 • Perceel 1: liften/hef- en lasttoestellen/ladders/brandtrappen/poorten
 • Perceel 2: brand/gas/las/compressoren/veiligheidsverlichting/hogedrukstoomketels/CO en LPG detectie
 • Perceel 3: turnmaterialen/speeltoestellen
 • Perceel 4: hoogspanning/neon/pv panelen/handgereedschap
 • Perceel 5: sprinklerinstallaties.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.

Uitvoeringstermijn: 60 maanden.

Gunningscriteria: Prijs 75 punten / Kwaliteit van de keuringen 25 punten.


Bijlagen

 • bestek
 • offerteformulier
 • inventaris