Terug
Gepubliceerd op 13/02/2024

2024_GR_00145 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent, Rodelijvenkensstraat - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2024_GR_00145 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent, Rodelijvenkensstraat - Goedkeuring 2024_GR_00145 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van een onroerend goed gelegen te Gent, Rodelijvenkensstraat - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Rodelijvekensstraat te 9000 Gent heeft 2 beluiksteegjes die tevens deel uitmaken van het openbaar domein.

Het beluiksteegje met huisnummers 50 t.e.m. 70 is op heden reeds in eigendom van de stad Gent.

Het beluiksteegje met huisnummers 70a t.e.m. 104 is met uitzondering van 1 perceel ook in eigendom van de stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De eigenaars van dit laatste perceel; een stuk grond gelegen te Gent Rodelijvekensstraat 70A , afdeling 1 sectie A nr. 988Z, gaan akkoord met de kosteloze overdracht naar de stad Gent.

De Stad verwerft het voormelde goed om er de bestemming van wegenis aan te geven en dit aldus te affecteren naar het openbaar domein.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* PAT
Budgetplaats 349125100   
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2024 notariskosten 

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van een perceel grond, gelegen te Rodelijvekensstraat Gent, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer 988Z, met een kadastrale oppervlakte van zevenentwintig vierkante meter (27 m²).

Bijlagen

  • Ontwerpakte