Terug
Gepubliceerd op 21/02/2024

2024_MV_00105 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sluikstort Drongensesteenweg

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 20/02/2024 - 21:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck

Afwezig

Stephanie D'Hose; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw

Secretaris

Tom Van Dyck
2024_MV_00105 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sluikstort Drongensesteenweg 2024_MV_00105 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sluikstort Drongensesteenweg

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De fietspaden, bermen en grachten langs de Drongensesteenweg tussen de Leie en de Ringvaart zijn een onwaarschijnlijke hotspot voor sluikstort. Getuige de foto’s in bijlage. Het is in de huidige omstandigheden ook door de permanent gebruikte parkeerstrook dat er vrij anoniem achter de geparkeerde voertuigen lustig gesluikstort wordt. En dit op 0,5km van het recyclagepark van Drongen.

Ik stelde eerder al 2x een mondelinge vraag aan schepen Filip Watteeuw waarbij ik polste naar de toekomstplannen met die smalle fietsstrookjes, die jaarrond niet veilig kunnen gebruikt worden (geparkeerde voertuigen, woekerende brandnetels en Japanse Duizendknoop, en vooral, sluikstorten. Pas over 2 jaar (in 2026) zouden die parkeer- en fietsstroken structureel worden aangepakt, vooral dan stadinwaarts (busbaan en degelijk fietspad). Uit het antwoord op de vragenuurvraag in januari bleek bovendien dat er voor deze stroken van ca. 800m maar liefst 3 beheerders zijn die instaan voor het beheer en het opruimen van de bermen (Ivago, AWV en de Polder). Uit het antwoord bleek ook dat er d.m.v. GAS-boetes aan handhaving wordt gedaan. Niettemin stellen we vast dat het een van de smerigste sluikstortlocaties blijft van Gent.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

di 06/02/2024 - 21:52

Toelichting

In het antwoord op de vragenuurvraag hoorde ik evenwel geen oplossing, of een aanzet van een oplossing, bv. een versterkte aanpak van sterker toezicht, een beter gecoöordineerde en regelmatiger opkuis.

  • Is dit probleem u gekend? Hoe verklaart u de ‘populariteit’ van deze locatie als sluikstort-hotspot? 
  • Wat stelt u voor als aanpak om met deze problematische zone aan de slag te gaan? 
  • Wanneer zou er met een versterkte aanpak kunnen gestart worden? 

Bespreking

Antwoord

Vorige maand vroeg u collega schepen Watteeuw naar de situatie op de Drongensesteenweg, en was er ook de vraag naar de sluikstortproblematiek. Zoals toen aangegeven, zijn er inderdaad drie beheerders actief op de Drongensesteenweg. Zij staan elk in voor het beheer op een duidelijk afgelijnd stuk van de steenweg en zetten hier autonoom in op het beheer. Het deel van de steenweg waar bovenstaande beschrijving over gaat is in beheer bij Agentschap Wegen en Verkeer.

Helaas is deze locatie zowel bij stad Gent als bij Agentschap Wegen en Verkeer een gekende locatie voor sluikstort, maar er worden de nodige inspanningen geleverd om voldoende vaak op te ruimen. Je bezorgde me heel wat afbeeldingen van sluikstorten in de grachten en berm mee. Een reden waarom deze plek zo sluikstortgevoelig is, is omdat er weinig tot geen sociale controle is op dit deel van de Drongensesteenweg. Zoals je aangeeft, is het een verbindingsbaan waar er geen bewoning is in de directe omgeving en bovendien wordt de sociale controle verminderd doordat er vrachtwagens geparkeerd staan en de berm dus volledig is afgeschermd. Dit maakt anoniem sluikstorten aantrekkelijk, maar dat praat het natuurlijk niet goed!

Eerder gaven we de cijfers al mee rond handhaving en de opruimfrequentie. In 2023 ruimde IVAGO 123 sluikstortmeldingen op, in januari 2024 zijn dit er 8. Daarnaast werden 39 sluikstortmeldingen bezorgd aan AWV in 2023, en in januari 2024 waren het er 3. IVAGO ruimt sluikstortmeldingen op na melding, AWV doet dit vooral structureel. AWV ruimt 4 à 5 keer per jaar sluikstorten op langs deze steenweg. Daarnaast ruimen ze op dit moment enkele grachten en bermen, o.a. ter hoogte van Aquafin, maandelijks op. Er is ook een afzonderlijke maandelijkse ronde waarbij het Agentschap gemelde sluikstorten opruimen indien de veiligheid in gedrang komt. De Stad Gent registreerde daarnaast in 2023 12 GAS-vaststellingen voor inbreuken op sluikstort. Voor dit jaar tellen we er één.

Cel Regie Netheid doet haar job als het gaat over het coördineren van de verschillende bevoegdheden op openbaar domein. We laten het dus niet op ‘het is complex’, maar de Cel wijst iedereen op hun verantwoordelijkheden. Op aandringen verhoogt het Agentschap de structurele opruimingsfrequentie op deze locatie en evalueert of het effect heeft. Men informeert mij dat het inzetten op de pijler handhaving hier geen evidentie is omwille van het type afval dat wordt achtergelaten. Het Agentschap geeft aan dat ze op deze locatie vaak bouwafval, autobanden e.d. terug vinden die niet te linken vallen aan de identiteit van sluikstorters. Ook het inzetten op camerabewaking en anonieme observaties is niet vanzelfsprekend, gezien het sluikstorten zich niet voordoet op één specifieke hotspot op de steenweg en er geen specifiek tijdsvork te bepalen is voor observaties.

Ik waardeer het dat Gentenaren bekommerd zijn om de netheidsproblematiek in Gent. En ik begrijp volledig dat het Gentenaren stoort. En ook alle betrokken partners en ik ergeren ons. Want als puntje bij paaltje komt, gebeuren er heel wat inspanningen en blijft het een minderheid die misbruik maakt van het openbaar domein. Die mogen daar gerust op aangesproken worden en zo niet betrapt worden, en de consequenties dragen.

Zomaar losweg op alles springen heeft geen effect, overal verhoogde inzet kan helaas niet. Daarvoor hebben we onvoldoende personeel. Het zal dus zaak zijn om gericht acties op te zetten waardoor maximale uitvoering, opvolging en evaluatie kan. Je weet dat ik al eens placht te stellen dat mocht er één pasklare oplossing was, we dit al lang zouden toepassen. Helaas.

Maar we geven niet op en we blijven inzetten op de verschillende pijlers. Ik wil graag van deze kans gebruik maken om iedereen die meewerkt aan de netheid van onze stad, professioneel of als vrijwilliger, te bedanken. Jullie zorgen er dagelijks opnieuw voor dat onze stad leefbaar blijft.

wo 21/02/2024 - 13:41