Terug
Gepubliceerd op 21/02/2024

2024_MV_00108 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Keuze woon-werkverkeer personeel stad Gent

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 20/02/2024 - 21:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck

Afwezig

Stephanie D'Hose; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw

Secretaris

Tom Van Dyck
2024_MV_00108 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Keuze woon-werkverkeer personeel stad Gent 2024_MV_00108 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Keuze woon-werkverkeer personeel stad Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Als werkgever moedigen we duurzame verplaatsingen aan. Woon-werkverkeer per fiets is er daar één van.

Als werkgever stimuleerden we dat onder andere door pendelfietsen aan te bieden aan onze personeelsleden. In het kader van de budgetoefening 2023 werd dit afgebouwd. 

Medewerkers konden daarna hun pendelfiets overkopen of inleveren. Diegenen die hun pendelfiets ingeleverd hebben, moesten dus een nieuwe keuze maken in hoe zij zich naar het werk begeven. 

De Stad heeft hierbij opties voorzien die de medewerkers maximaal kansen biedt en aanmoedigt om blijvend duurzame keuzes te maken.

Indiener(s)

Cengiz Cetinkaya

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

vr 09/02/2024 - 15:36

Toelichting

Mevrouw de schepen kunt u me zeggen: 

  1. Hoe u dit evalueert?  
  2. Hoeveel fietsen er werden overgekocht? 
  3. Wat de impact van deze maatregel is op de keuze van medewerkers in het kader van woon-werkverkeer?

Bespreking

Antwoord

Dank voor uw vraag.  

Het stopzetten van de pendelfietsen was geen evidente beslissing, daar ben ik altijd eerlijk in geweest. Het uitwerken van een oplossing op maat, met aandacht voor de pendelfietsgebruiker en verder tegengaan van vervoersarmoede in onze organisatie blijf ik belangrijk vinden. Het uitdoven van de pendelfietsen vroeg om veel uitleg en communicatie naar de medewerkers, we hebben dat stap voor stap gedaan van april 2023 tot eind 2023. We hebben hierbij onze sociale partners nauw betrokken. 

Elke pendelfietsgebruiker kreeg in april 2023 een persoonlijk prijsvoorstel op basis waarvan men kon kiezen om de eigen pendelfiets over te nemen of dat niet te doen. Dat was een vrije keuze.

Wie de fiets inleverde kont dat doen op een van de 30-tal ophaalmomenten georganiseerd op verschillende locaties. Dat kon ook zonder afspraak bij het Fietsatelier. 

Medewerkers die de fiets overnamen, tekenden een verkoopsovereenkomst met de keuze om loon te laten afhouden of een vraag tot betaling uit te sturen. Er werden ook stickers ter beschikking gesteld om de Stad Gent logo’s te overplakken, gezien ze geen eigendom meer bleven van de organisatie. We waren ons ervan bewust dat voor sommige medewerkers het bedrag van het afbetalingsplan te hoog kon zijn. Voor hen maakten we het mogelijk om bij SodiGent een renteloze lening aan te vragen. 

In totaal kozen 715 medewerkers of 47% van de pendelfietsgebruikers om de pendelfiets over te nemen. 

Iedereen kon een nieuwe keuze maken ikv het woon-werkverkeer. Ook wie zijn pendelfiets niet overnam blijft voornamelijk naar het werk fietsen. Van alle voormalige pendelfietsgebruikers blijft 78% met de fiets naar het werk komen en 18% switchte naar Openbaar vervoer. 

Kijken we naar de globale cijfers in onze organisatie dan kunnen we vaststellen dat medewerkers zich steeds duurzamer blijven verplaatsen. In januari 2024 koos 88,13% van de medewerkers van Stad/OCMW/Onderwijs voor een duurzaam vervoersmiddel naar het werk tov 87,11% in januari 2023. De afschaffing van de pendelfietsen heeft onze modal split dus niet negatief beïnvloed en we blijven een positieve evolutie zien. 

wo 21/02/2024 - 10:39