Terug
Gepubliceerd op 21/02/2024

2024_MV_00116 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Boycot Israëlische producten

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 20/02/2024 - 21:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck

Afwezig

Stephanie D'Hose; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw

Secretaris

Tom Van Dyck
2024_MV_00116 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Boycot Israëlische producten 2024_MV_00116 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Boycot Israëlische producten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de gemeenteraad van november '23 werd een motie goedgekeurd waarbij de stad beloofde om "producten te weren van Israëlische bedrijven die verdienen aan de illegale bezetting en blokkages van de Palestijnse Gebieden, draagt daartoe het college op om een werkbare aanpak uit te werken voor de aankopen door de Stad Gent en roept de federale regering op de import van producten uit de illegaal bezette Palestijnse Gebieden te verbieden, hetzij via een Europees initiatief, zoniet via een eigen wetgevend initiatief."

Ondertussen zijn we enkele maanden verder. De PVDA-fractie heeft over deze boycot de volgende vragen:

Indiener(s)

Yüksel Kalaz

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

di 13/02/2024 - 13:55

Toelichting

Wat is de stand van zaken bij de aanpak van de boycot van Israëlische producten?

- Kan deze aanpak/dit kader worden toegelicht?

- Zal hier nog sensibiliserend over gecommuniceerd worden met de Gentenaars?

Bespreking

Antwoord

Dank voor de vragen hierover. Het is een punt waar ik zoals u weet ook zelf veel belang aan hecht. Omwille van de verschrikkelijke situatie in Gaza en de Palestijnse Gebieden in het algemeen die maar niet verbetert. Naar aanleiding van de motie in de gemeenteraad heeft het stadsbestuur de federale overheid aangeschreven.  

Maar we stellen vast dat de Israëlische staat zich niet gebonden voelt door het internationaal recht en oproepen van andere landen tot staakt-het-vuren negeert. Het Internationaal recht wordt op die manier meer en meer dode letter. De wet van de sterkste heerst er. En dan zijn de zwaksten altijd het grootste slachtoffer.  

En dus moeten we ook werken met economische sancties: en daar proberen we vanuit ons kleine gent op te wegen. 

Onze aankopen een kleine maar wel meer dan een symbolische hefboom die onze stad verbindt met de rest van de wereld.  

In dit geval spreken we dus over Israëlische bedrijven die verdienen aan de illegale bezetting en blokkades van de Palestijnse Gebieden. Zo is het vervat in de gemeenteraadsmotie en daarmee zijn onze diensten aan de slag.  

Overheidsaankopen is een complexe materie, die vooral vanuit Europese kaders wordt gereguleerd. Daarom zijn binnen de diensten experts van de juridische dienst, aankoopdienst en mondiale solidariteit aan de slag om de gemeenteraadsmotie om te zetten in uitvoerbare methodieken.  

Heel concreet wordt gewerkt aan een clausule die in alle aankoopbestekken zal worden opgenomen en de geïnteresseerde leveranciers hier duidelijk op wijst al voor de start van het contract – zodat het ook afdwingbaar is tijdens de uitvoering ervan. Want als we niet voor het afsluiten van de overeenkomst scherp stellen wat we wel/niet wensen aan te kopen, dan kunnen we daar achteraf de leverancier ook niet toe verplichten. Dat is nu eenmaal de wetgeving. 

In deze situatie is de herhaalde veroordeling door internationale gerechtelijke en multilaterale instanties van de bezettingen en blokkades van Palestijnse Gebieden als illegaal en indruisend tegen het internationale recht de kapstok van de clausule waaraan wordt gewerkt. Het gaat hier dus niet enkel over de terechte morele verontwaardiging over wat er gebeurt, maar ook over een harde juridische realiteit en dat is belangrijk in deze.  

Daarom ook kunnen we niet elk Israëlisch product weren omdat daarvan niet juridisch robuust kan aangetoond worden dat het bijdraagt aan die illegale daden van de Israëlische staat. Dat is uiteraard wél het geval als het bedrijf verdient aan die illegale daden (door bijvoorbeeld in bezet Palestijns Gebied te produceren of door te profiteren van de afgesloten markt in een semi-monopolie dat door de Israëlische staat wordt geïnstalleerd -dit wordt in de literatuur “captive market” genoemd-).  

Leveranciers die niet kunnen garanderen dat ze redelijke inspanningen doen om zich in lijn te zetten met de clausules kunnen we weren voor én tijdens de contractfase.  

Het is de bedoeling dat het college de komende weken hierover finale voorstellen krijgt van de ambtelijke experten zodat dit kan opgenomen worden in de bestekken. Dat zal moeten gebeuren de komende weken, want er zitten een aantal bestekken aan te komen waar dit mogelijk relevant kan zijn: zoals het bestek geneesmiddelen en het bestek maaltijden voor de woon-zorgcentra.  

Kortom, we zijn met onze diensten ernstig aan de slag om de uitvoering van de gemeenteraadsmotie te garanderen op korte termijn. 

wo 21/02/2024 - 10:47