Terug
Gepubliceerd op 21/02/2024

2024_MV_00121 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Evaluatie verwijderen hondentoiletten

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 20/02/2024 - 21:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck

Afwezig

Stephanie D'Hose; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw

Secretaris

Tom Van Dyck
2024_MV_00121 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Evaluatie verwijderen hondentoiletten 2024_MV_00121 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Evaluatie verwijderen hondentoiletten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Midden juli 2023 werden alle hondentoiletten en hondenpoeppalen in onze stad verwijderd, nadat eerder al een afbouwscenario was ingegaan. Hondeneigenaars werden verondersteld hondenpoepzakjes in de reguliere vuilnisbakken te gooien.

Uit de buurt van het Biesbilkpad in Wondelgem ontving ik de melding dat het voormalige hondentoilet nog steeds gebruikt wordt door sommige hondeneigenaars om zakjes met hondenpoep achter te laten of om hun dier in de nabijheid hun gevoeg te laten doen. Proper is uiteraard anders.

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

di 13/02/2024 - 17:22

Toelichting

Vandaar mijn vragen: 

1. Hoe evalueert de schepen het verwijderen van de hondentoiletten en hondenpoeppalen? Welke gegevens (vb. ook meldingen/klachten van burgers) zijn er voorhanden?

2. Is er een specifieke vorm van opvolging van de plekken waar zich vroeger een hondentoilet (of hondenpoeppaal) bevond?

Bespreking

Antwoord

In de tweede helft van 2023 zijn alle 176 hondentoiletten en 6 hondenpoeppalen verwijderd. Dit verliep over het algemeen vlot.  

Op een paar locaties waren er uitdagingen, zoals onrechtmatig parkeren en het blijvend deponeren van hondenpoepzakjes. We ontvingen hierover drie meldingen en één klacht. Over het Bielsbilkpad bereikten ons nog geen klachten. 

Op de plaatsen waar meldingen kwamen, hebben onze diensten direct actie ondernomen. Op de plaatsen waar problemen waren met geparkeerde wagens zijn maatregelen genomen om dit tegen te gaan en op de plaatsen waar hondeneigenaars hun zakje nog steeds deponeerden, werden informatieborden geplaatst. Zo zal er nu ook een infobord geplaatst worden bij het Bielsbilkpad.  

Deze borden verduidelijken dat hondenpoepzakjes er niet meer thuishoren, maar dat het zakje gewoon in de vuilnisbak mag en verwijst ook naar het politiereglement in verband met sluikstort. De onderhoudsploegen van de Groendienst ruimen de hondenpoepzakjes regelmatig op. Deze “probleem” locaties, zoals deze waarnaar u verwijst in Wondelgem, zijn ook doorgegeven aan de Gemeenschapswachten zodat ze hier een oogje in het zeil kunnen houden.

De meeste locaties hebben ondertussen een groene invulling gekregen en een bijhorend beheer. Op sommige locaties is er nog tijdelijk ingezaaid, deze plekken krijgen tijdens het plantseizoen een definitieve invulling. Eens deze er is, zal de sluikstort van poepzakjes (vermoedelijk) afnemen.  Zo gaan we voor een fijne, propere omgeving voor alle inwoners en hun viervoeters.

wo 21/02/2024 - 11:14