Terug commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

Tue 20/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Dienst Vastgoed
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanwijzing als gemeentelijke omgevingsambtenaar van de personeelsleden die vermeld worden op de desbetreffende lijst, zodat zij hun decretale rol binnen de vergunningverlening kunnen opnemen (Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning).

  Deze lijst vervangt de bij gemeenteraad van 30 januari 2023 (2023_GR_00047) goedgekeurde lijst van gemeentelijke omgevingsambtenaren.

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het VEB ten behoeve van diverse diensten van de Stad Gent en het OCMW.

  1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
  2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
  3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
  4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
  5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
  6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
  7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
  8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
  9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
  10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
  11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
  12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

  Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

 • Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het VEB ten behoeve van diverse diensten van de Stad Gent en het OCMW.

  1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en Ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
  2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
  3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
  4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
  5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
  6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
  7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
  8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
  9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
  10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
  11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
  12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

  Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD