Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 07/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Gezondheid en Zorg
Woonzorgcentra - Woonzorgcentrum De Liberteyt

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst