Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Mon 19/02/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Kabinet schepen Astrid De Bruycker (punt gezamenlijk met de leden van de commissie OWP)

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Financiën
Team Organisatie en Omgeving
Team Belastingen Economie
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Algemeen Directeur
Kabinet van de Algemeen Directeur

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
Bedrijfsvoering
Politie - Directie Beheer