Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00499 - AGB District09 - Verslagen van de commissaris-revisor met betrekking tot de jaarrekening 2023 - Kennisneming - Jaarrekening 2023 - Adviesverlening - Kwijting voor het boekjaar 2023 aan de bestuurders - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2024_GR_00499 - AGB District09 - Verslagen van de commissaris-revisor met betrekking tot de jaarrekening 2023 - Kennisneming - Jaarrekening 2023 - Adviesverlening - Kwijting voor het boekjaar 2023 aan de bestuurders - Goedkeuring 2024_GR_00499 - AGB District09 - Verslagen van de commissaris-revisor met betrekking tot de jaarrekening 2023 - Kennisneming - Jaarrekening 2023 - Adviesverlening - Kwijting voor het boekjaar 2023 aan de bestuurders - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 13 mei 2024 heeft de raad van bestuur van AGB District09 de jaarrekeningen 2023 volgens de BBC-regelgeving vastgesteld samen met het bijhorende verslag van de commissaris-revisor.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van artikel 243 § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moet de raad van bestuur van elk autonoom gemeentebedrijf jaarlijks de jaarrekening ter advies voorleggen aan de gemeenteraad. Overeenkomstig artikel 38 van de statuten van District09 wordt de jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

De gemeenteraad wordt hierbij uitgenodigd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor van AGB District09 over 2023, advies te verlenen over de jaarrekening 2023 van AGB District09 volgens BBC regelgeving en kwijting te verlenen aan de bestuurders over het boekjaar 2023 - dit laatste onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid zoals voorzien in DLB art. 235 § 4.

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor m.b.t. de jaarrekening 2023, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Brengt advies uit over de jaarrekening 2023 van AGB District09 volgens de BBC, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Verleent kwijting voor het boekjaar 2023 aan de bestuurders onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening 2023 door de toezichthoudende overheid. 


Bijlagen

  • 20240505_JR_Jaarrekening AGB District09 2023.pdf
  • 23_VBR_District09 BBC_vF.pdf
  • 20240513_Besluit RVB D09_Jaarrekening 2023_getekend.pdf