Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00507 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - (reeks 2) bij budgetwijziging 2024 van het eredienstbestuur O.L.Vrouw Sint-Pieters - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2024_GR_00507 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - (reeks 2) bij budgetwijziging 2024 van het eredienstbestuur O.L.Vrouw Sint-Pieters - Goedkeuring 2024_GR_00507 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - (reeks 2) bij budgetwijziging 2024 van het eredienstbestuur O.L.Vrouw Sint-Pieters - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 43;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Een formele wijziging van het meerjarenplan van de eredienstbesturen is noodzakelijk indien:

  • in de financiële nota van het meerjarenplan de exploitatietoelage verhoogd is;
  • de afspraken bij het meerjarenplan gewijzigd worden;
  • het totaal van de uitgaven van een van de hoofdfuncties van de investeringen vermeerderd is;
  • de financieringswijze van een investering definitief wijzigt.

Het ontwerp van de meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van het eredienstbestuur van O.L.Vrouw Sint-Pieters werd met de Stad Gent besproken.

Het meerjarenplan speelt een cruciale rol in de verhouding tussen het bestuur van de eredienst en het gemeentebestuur dat tegemoetkomt in de eventueel tekorten van het bestuur van de eredienst. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

Het Eredienstendecreet gaat bij het opstellen van het meerjarenplan uit van een overlegmodel, waarin de centrale besturen van de eredienst hun coördinerende rol ten volle moeten spelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De hier voorgelegde meerjarenplanwijziging geeft geen aanleiding tot het formuleren van opmerkingen en lijkt het financieel belang van de gemeente niet te schaden.

De meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2024 - (reeks 2) van O.L.Vrouw Sint-Pieters kan bijgevolg worden goedgekeurd.

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2024 - (reeks 2) van het eredienstbestuur O.L.Vrouw Sint-Pieters, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • MJPW bij BW24 OLV Sint-Pieters (reeks 2)