Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00512 - Eredienst - Jaarrekening 2023 van het kerkbestuur Sint-Niklaas (Gent) - Advies aan provinciegouverneur - Advies

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2024_GR_00512 - Eredienst - Jaarrekening 2023 van het kerkbestuur Sint-Niklaas (Gent) - Advies aan provinciegouverneur - Advies 2024_GR_00512 - Eredienst - Jaarrekening 2023 van het kerkbestuur Sint-Niklaas (Gent) - Advies aan provinciegouverneur - Advies

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 55, § 2;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks stelt het bestuursorgaan van het kerkbestuur de rekening van het voorgaande dienstjaar vast.

De jaarrekening wordt door de Stad nagezien daar fouten in de rekening zowel de exploitatie als de investeringstoelage kunnen beïnvloeden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jaarrekening 2023 van het kerkbestuur Sint-Niklaas (Gent) met een exploitatieoverschot van 23.156,80 euro werd nagezien. Er bleken geen opmerkingen te zijn, bijgevolg komt de jaarrekening 2023 in aanmerking voor gunstig advies aan de provinciegouverneur.

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Brengt gunstig advies zonder opmerkingen uit aan de provinciegouverneur over de jaarrekening 2023 van het kerkbestuur Sint-Niklaas (Gent) met een exploitatieoverschot van 23.156,80 euro.


Bijlagen

  • KF Sint-Niklaas (Gent)_Jaarrekening 2023_officieleversie - 2024-03-21T091330.839