Terug
Gepubliceerd op 03/06/2024

2024_GR_00514 - EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent – Algemene vergadering van 23 mei 2024 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2024_GR_00514 - EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent – Algemene vergadering van 23 mei 2024 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging 2024_GR_00514 - EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent – Algemene vergadering van 23 mei 2024 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
 • De statuten EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent, artikel 9, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, §2, laatste lid.
 • De statuten van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 23 mei 2024, vanaf 18.00 u.

De agendapunten zijn:

 1. Verwelkoming door de voorzitter
 2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 26/10/2023 
 3. Toelichting werking/resultatenrekening 2023
 4. Goedkeuring resultatenrekening 2023
 5. Kwijting van de bestuurders
 6. Kwijting van de commissaris
 7. Benoeming commissaris
 8. Verbouwingswerken stand van zaken
 9. Muziekcentrum De Bijloke en De Centrale
 10. Rondvraag

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde  van de algemene vergadering van EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent op 23 mei 2024 om 18.00u:

 1. Verwelkoming door de voorzitter
 2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 26/10/2023 
 3. Toelichting werking/resultatenrekening 2023
 4. Goedkeuring resultatenrekening 2023
 5. Kwijting van de bestuurders
 6. Kwijting van de commissaris
 7. Benoeming commissaris
 8. Verbouwingswerken stand van zaken
 9. Muziekcentrum De Bijloke en De Centrale
 10. Rondvraag

Artikel 2

Bekrachtigt het mandaat aan de vertegenwoordigers van stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw die plaatsvindt op 23 mei 2024 om 18.00u ,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • 240523 Uitnodiging Algemene Vergadering Muziekcentrum De Bijloke.docx
 • 20240215 Proef en saldibalans 2023.pdf
 • 20240308 PS balans algemene rekeningen.xlsx
 • Begeleidende brief bij het versturen stukken naar klant def.pdf
 • detail kosten 2020 2021 2022 2023 def.pdf
 • div afsluitpost 311223 def 070324.pdf
 • jaarrekening def dd 070324.pdf
 • lijst investeringen afschrijvingen 2023.pdf
 • Masterbudget Resultaat 2023.pdf
 • rapport jaren per 311223 def.pdf
 • Toelichting bij verslag accountant def.pdf
 • verslag accountant def.pdf
 • 231026 Verslag AV Muziekcentrum De Bijloke.pdf
 • volmachtformulier.docx