Terug
Gepubliceerd op 11/06/2024

2024_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Streetart van Klaas Van der Linden in de Hoogpoort

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 10/06/2024 - 19:19
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Emilie Peeters; Anton Vandaele; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Emmanuelle Mussche; Stefan De Smet; Wim Vandendriessche; Steven  Heyse; Koen Janssens; Lien Van de Velde; Astrid Van Ingelgom; Toon Mertens; Matthias Demol; Sten Guns; Cindy Hellemonds; Els De Keyser; Peter Meirsschaut

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Sherley Blomme; Maarten De Grauw

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2024_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Streetart van Klaas Van der Linden in de Hoogpoort 2024_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Streetart van Klaas Van der Linden in de Hoogpoort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Gent mag trots zijn op haar levendige streetart scene in de stad. Klaas Van der Linden is één van de actieve Gentse streetart kunstenaars van wie iedereen al wel een werk tegengekomen is. In de Hoogpoort maken zijn werken al vele jaren deel uit van het straatzicht. Deze werken dreigen echter voorgoed te verdwijnen door verbouwingen aan het gebouw waarop ze aangebracht zijn. Vandaag doet de kunstenaar een oproep in de pers op zoek naar een nieuwe locatie voor het behoud van deze 3 grote werken.

Indiener(s)

Zeneb Bensafia

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

do 23/05/2024 - 15:42

Toelichting

  1. Is deze oproep gekend bij de Schepen?
  2. Kan de stad helpen om deze kunstwerken te bewaren?
  3. Zo ja op welke wijze? En hoe zullen deze nog zichtbaar blijven voor het brede publiek?

Bespreking

Antwoord

Ik heb uw vraag ter harte genomen en aan de betrokken diensten gevraagd om dit verder te bekijken.

Het werk van de Gentse graffitikunstenaar Klaas Van der Linden is ons zeker bekend. In het Gentse straatbeeld vinden we hem op zeer veel locaties terug en op de Sorry-Not-Sorry streetartmap werden niet minder dan 10 werken van Klaas geselecteerd die men in een streetart-wandeling kan ontdekken.

De geest van streetart is per definitie een van vergankelijkheid en tijdelijkheid. Werken komen en verdwijnen omdat een stad nu eenmaal constant in transitie en beweging is en dat is nu net wat streetart zo apart en experimenteel maakt.

We begrijpen uit de oproep van de kunstenaar dat in het geval van de Hoogpoort om werken gaat die zullen verdwijnen door de sloop van een aantal gebouwen maar dat de dragers van de werken gemakkelijk te verwijderen zijn omdat een aantal werken op rolluiken en een poort is aangebracht. 

Het STAM heeft interesse, met het oog op een eventuele opname in de collectie, en is hierover momenteel in gesprek met Klaas Van der Linden.

Het is dus even afwachten op het resultaat van dit gesprek.

Tot zover mijn antwoord.

di 11/06/2024 - 11:16