Terug
Gepubliceerd op 07/06/2024

2024_GR_00601 - Addendum bij de subsidieovereenkomst 'Pleinorganisatie Gentse Feesten: Gras- en Korenlei voor werkingsjaren 2024-2025' - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2024_GR_00601 - Addendum bij de subsidieovereenkomst 'Pleinorganisatie Gentse Feesten: Gras- en Korenlei voor werkingsjaren 2024-2025' - Goedkeuring 2024_GR_00601 - Addendum bij de subsidieovereenkomst 'Pleinorganisatie Gentse Feesten: Gras- en Korenlei voor werkingsjaren 2024-2025' - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van 22 april 2024 werd de subsidieovereenkomst met vzw World and Music, pleinorganisator Gentse Feesten, Gras- en Korenlei, goedgekeurd.
Het bedrag vermeld in de overeenkomst moet worden gewijzigd voor werkingsjaar 2024 en een groeivoet van 0,85% moet worden voorzien voor werkingsjaar 2025.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het Addendum bij de subsidieovereenkomst tussen de stad Gent en VZW World and Music (pleinorganisatie Gentse Feesten – Gras- en Korenlei), voor  werkingsjaren 2024-2025 met vzw World and Music, Lammerstraat 10 te 9000 Gent opgemaakt voor de periode 01/07/2024 - 31/12/2025, waarbij een subsidie wordt toegekend van 43.019,34 euro.

 

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Dienst Feesten en Ambulante Handel 
Budgetplaats 344640005
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2024 38.988,98 euro
2025 43.076,86 euro
2026 4.338,50 euro
Totaal  86.404,34 euro

Voorgestelde uitgaven

€ 86.404,34

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34464 Gentse Feesten

Besluit

Artikel 1

 

Keurt goed het Addendum bij de subsidieovereenkomst "Pleinorganisatie Gentse Feesten: Gras- en Korenlei voor  werkingsjaren 2024-2025" met vzw World and Music, Lammerstraat 10 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.