Terug
Gepubliceerd op 11/06/2024

2024_MV_00338 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Kunstwerk Haven van Gent - Opvolgvraag

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 10/06/2024 - 19:29
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Emilie Peeters; Anton Vandaele; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Emmanuelle Mussche; Stefan De Smet; Wim Vandendriessche; Steven  Heyse; Koen Janssens; Lien Van de Velde; Astrid Van Ingelgom; Toon Mertens; Matthias Demol; Sten Guns; Cindy Hellemonds; Els De Keyser; Peter Meirsschaut

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Sherley Blomme; Maarten De Grauw

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2024_MV_00338 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Kunstwerk Haven van Gent - Opvolgvraag 2024_MV_00338 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Kunstwerk Haven van Gent - Opvolgvraag

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens een eerdere commissie vroeg ik naar een stand van zaken rond het kunstwerk ter ere van de havenarbeiders dat op de Turborotonde in Oostakker zal komen. De schepen kondigde toen aan dat het ontwerp van de Gentse kunstenaar Philip Aguirre door de jury werd gekozen: een dokwerker in beton die een stalen buis draagt van 19 meter lang.

Voor het gigantische beeld zou toen de haalbaarheidsstudie voor de realisatie opgestart worden, en er zou een ontwerpteam aangesteld worden voor de nodige technische en financiële berekeningen.

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

ma 03/06/2024 - 12:36

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Wat is de stand van zaken van de realisatie van het kunstwerk?
  2. Wanneer is de inhuldiging van het kunstwerk voorzien?

Bespreking

Antwoord

Zoals u aanhaalt in uw vraag, is het gekozen ontwerp een gigantisch beeld. Dit betekent dat de realisatie van dit project geen gemakkelijke opdracht is en heel wat voeten in de aarde heeft. Een goede technische afstemming tussen de verschillende betrokken partijen binnen de vooropgestelde budgettaire context vraagt de nodige tijd.

Om dit allemaal in goede banen te leiden, werd een projectteam samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken stakeholders. Dat zijn namens de stad: Cultuur Gent, Dienst FM, Juridische Dienst en extern: het Agentschap Wegen en Verkeer (beheerder van de rotonde), North Sea Port en de kunstenaar.

Een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd, evenals een sondering van de bodem (proef om de stevigheid van de bodem te meten). Het projectteam gaat momenteel met deze gegevens aan de slag om samen met de kunstenaar de finale technische knopen door te hakken.

Naast de realisatie van het kunstwerk, is het voor de stad ook belangrijk dat het kunstwerk door de brede havengemeenschap wordt gedragen. Daarom wordt een participatief traject opgestart samen met de wijkregisseur en de aanvragers van het beeld om een groot draagvlak te creëren bij de bedrijven en de bewoners van het havengebied.

We hebben met het kunstwerk voor een groot en zeer zichtbaar eerbetoon voor de havengemeenschap gekozen, maar technisch het niet meest eenvoudige.

Een exacte datum van inhuldiging is nog niet gekend maar alle partners werken nauwgezet verder om dit mooie project te realiseren.

di 11/06/2024 - 11:17