Terug
Gepubliceerd op 11/06/2024

2024_MV_00337 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Visueel stappenplan voor autismevriendelijk zwembadbezoek

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 10/06/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 10/06/2024 - 19:24
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Emilie Peeters; Anton Vandaele; Bram Van Braeckevelt, Schepen; Emmanuelle Mussche; Stefan De Smet; Wim Vandendriessche; Steven  Heyse; Koen Janssens; Lien Van de Velde; Astrid Van Ingelgom; Toon Mertens; Matthias Demol; Sten Guns; Cindy Hellemonds; Els De Keyser; Peter Meirsschaut

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Sherley Blomme; Maarten De Grauw

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2024_MV_00337 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Visueel stappenplan voor autismevriendelijk zwembadbezoek 2024_MV_00337 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Visueel stappenplan voor autismevriendelijk zwembadbezoek

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Voor personen met autisme is een zwembadomgeving niet altijd evident. Ze hebben vaak langere tijd nodig om aan een nieuwe omgeving te wennen, bovendien zijn er in een zwembad erg veel prikkels die binnen komen.

In Oostende heeft men daarom een visueel stappenplan gemaakt voor een bezoek aan het Brigite Becue Zwembad. Het plan toont aan de hand van foto’s, pictogrammen en tekst hoe een bezoek aan het zwembad verloopt. Zo kunnen personen met autisme zich beter voorbereiden op een bezoek en kan een zwempartij minder stressvol verlopen.

Indiener(s)

Emilie Peeters

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

ma 03/06/2024 - 10:12

Toelichting

  • Bent u het idee van zo een visueel stappenplan voor zwembaden genegen?
  • Zijn er al zo een plannen voorhanden in Gentse zwembaden of ziet u een mogelijkheid om er zo op te stellen?
  • Ziet u opportuniteiten voor een dergelijk plan bij de aflevering van de geplande zwembaden in Gent, zoals het Neptunus zwembad in Wondelgem en het geplande zwembad aan de Blaarmeersen?

Bespreking

Antwoord

Zowel voor Farys als voor de Stad Gent is de integrale en inclusieve toegankelijkheid van de sportinfrastructuur belangrijk.

Vandaar ook dat Farys de opdracht kreeg om voor de bestaande infrastructuur een screening van de basistoegankelijkheid uit te voeren, in kader van het actieplan integrale toegankelijkheid.

Nieuwe projecten worden gescreend door Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. Zo streven we voor het nieuwe Neptunus zwembad naar het label A++ van Sport Vlaanderen.

Farys tracht de vertaling van de verschillende noden rond toegankelijkheid op een generieke manier aan te pakken voor alle infrastructuur die ze beheren voor de aangesloten steden en gemeenten. Een specifieke uitwerking voor personen met autisme is er nog niet.

Farys liet weten dat het initiatief voor het zwembad in Oostende, een zwembad dat ook door Farys wordt beheerd, niet door henzelf werd genomen. Het gaat uit van ‘toerisme voor autisme’. Farys bekijkt dit nu verder, en gaat ermee aan de slag.

Graag geef ik nog mee dat er helemaal geen concreet plan is voor een zwembad aan de Blaarmeersen. Wel zoeken de stedelijke diensten naar ruimtelijke opportuniteiten op de lange termijn in de regio van de Watersportbaan, waar eventueel de bouw van een nieuw zwembad mogelijk zou zijn.

di 11/06/2024 - 10:20