Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 09/04/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

 • 56.     Rapport klachtenbehandeling Stad Gent 2023 – Kennisneming (2024_GR_00265)

  Vraag

   

  Afspraak: burgemeester Mathias De Clercq zal de vraag van raadslid Van Bossuyt met betrekking tot klachten over de shuttlediensten (chauffeurs stoppen niet aan de halte, houden zich niet aan de uurregeling) die nog steeds talrijk waren en of daar al actie tegen ondernomen is, overmaken aan het bevoegde kabinet, zijnde Kabinet Watteeuw

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op dinsdag 26 maart 2024

  AFB

   

  IR 2. Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Mobiliteitsonderzoek De Grote Trek - Route naar school (2024_MV_00072)

  Vraag: raadslid Stijn De Roo vraagt of de resultaten ook gedeeld kunnen worden buiten de interne werkingen van de Jeugddienst en het Mobiliteitsbedrijf

   

  Afspraak: Mobiliteitsbedrijf onderzoekt op welke manier de resultaten verspreid en gekaderd kunnen worden naar andere belanghebbenden

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op maandag 12 februari 2024
  opnieuw per mail opgevraagd op dinsdag 20 februari 2024
   
   opnieuw per mail opgevraagd op woensdag 28 februari 2024
  geagendeerd commissie MEO maart 2024
    opnieuw geagendeerd op de commissie april 2024

  MEO

   

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring van de nieuwe statuten van Bio Base Europe Pilot Plant VZW door haar buitengewone algemene vergadering op 8 maart 2024 te bekrachtigen.

  De statutenwijziging van Bio Base Europe Pilot Plant VZW kwam er naar aanleiding van de verplichting tot aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vzw heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt haar statuten integraal onder de loep te nemen en, waar nodig of gewenst, aan te passen.

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Staf
Bedrijfsvoering