Terug
Gepubliceerd op 22/05/2024

2024_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanplanting bomen nabij riolering en in voortuinen

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/05/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 16/05/2024 - 21:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Sherley Blomme; Dieter Somers, kabinet Heyse; Michiel Bonte, Dienst Wonen; Sten Guns, fractie CD&V; Hans Mestdagh, Kabinet schepen Watteeuw; Tom Sierens, Kabinet De Bruycker; Caroline Beyers, Dienst Wonen; Stephanie Van Burm, kabinet schepen Souguir; Niels  Vandaele, dienst Wonen; Lore  Van De Putte, Dienst toezicht Wone, Bouwen en Milieu; Laura Baets, Dienst Wonen; Neelke Vernaillen, kabinet schepen Coddens

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw

Secretaris

Sherley Blomme
2024_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanplanting bomen nabij riolering en in voortuinen 2024_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanplanting bomen nabij riolering en in voortuinen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering. 

In haar antwoord op mijn mondelinge vraag tijdens de commissie van maart gaf de schepen mee dat de Groendienst de nieuwe bomen dan ook wil aanplanten op een verbeterde standplaats. Er wordt overlegd met andere diensten om na te gaan hoe de aanplant zich kan verhouden tegenover mogelijke andere infrastructuurwerken (2024_MV_00187).

Op 11 april konden we in de pers vernemen dat de Stad ook extra bomen zal aankopen en planten in de voortuinen van de bewoners van de Amand Casier de ter Bekenlaan. Op die manier krijgt de straat een nog groener karakter.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

ma 06/05/2024 - 14:45

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Hoe verlopen de gesprekken met andere diensten?
  2. Zal het aankopen en planten van bomen in de voortuinen van Gentenaars breder worden uitgerold? Wat zijn de toekomstplannen van de schepen hieromtrent?
  3. Wie staat in voor het onderhoud van de bomen die door de Groendienst worden aangekocht en geplant in de voortuinen van de bewoners? Welke afspraken worden hierrond gemaakt?

Bespreking

Antwoord

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

Hoe verlopen de gesprekken met andere diensten? 

De Groendienst gaat in gesprek met het Mobiliteitsbedrijf en de Wegendienst omtrent mogelijke aanpassingen aan het toekomstig wegprofiel op korte en lange termijn. Er is bereidwilligheid vanuit diverse diensten om hierover constructief en oplossingsgericht na te denken (op vlak van o.m. veiligheid, mobiliteit, vergroening, klimaatrobuust ontwerpen,...) 

Zal het aankopen en planten van bomen in de voortuinen van Gentenaars breder worden uitgerold? Wat zijn de toekomstplannen van de schepen hieromtrent? 

Dit project is een specifieke samenwerking tussen de bewoners van de Amand Casier de ter Bekenlaan en het stadsbestuur om het groene karakter van hun straat te herstellen na het rooien van de straatbomen uit veiligheidsoverwegingen. Dit is pionierswerk, we willen kijken hoe dit loopt. Er zijn momenteel dan ook nog geen concrete plannen om deze methodiek ook al toe te passen op andere locaties, maar het spreekt voor zich dat dit in de toekomst wat mij betreft zeker een optie is. 

Wie staat in voor het onderhoud van de bomen die door de Groendienst worden aangekocht en geplant in de voortuinen van de bewoners? Welke afspraken worden hierrond gemaakt. 

De Groendienst koopt het plantgoed aan en voorziet 1 jaar ‘inboet’: als een boom zijn eerste jaar op de nieuwe plantlocatie niet overleeft, vervangt de Groendienst het gestorven exemplaar. De boom wordt eigendom van de eigenaar van de voortuin. De eigenaar staat in voor watergift en alle toekomstige onderhoud.

vr 17/05/2024 - 11:38