Terug
Gepubliceerd op 22/05/2024

2024_MV_00298 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sociaal Beheerrecht

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/05/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 16/05/2024 - 21:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Sherley Blomme; Dieter Somers, kabinet Heyse; Michiel Bonte, Dienst Wonen; Sten Guns, fractie CD&V; Hans Mestdagh, Kabinet schepen Watteeuw; Tom Sierens, Kabinet De Bruycker; Caroline Beyers, Dienst Wonen; Stephanie Van Burm, kabinet schepen Souguir; Niels  Vandaele, dienst Wonen; Lore  Van De Putte, Dienst toezicht Wone, Bouwen en Milieu; Laura Baets, Dienst Wonen; Neelke Vernaillen, kabinet schepen Coddens

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman; Maarten De Grauw

Secretaris

Sherley Blomme
2024_MV_00298 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sociaal Beheerrecht 2024_MV_00298 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sociaal Beheerrecht

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

Ik informeerde al meermaals naar de mogelijkheden tot toepassing van sociaal beheer van leegstaande woningen in Gent. In de beleidsnota wonen wordt immers aangegeven te gaan experimenteren met nieuwe beheervormen. Sociaal beheer valt daar ook onder, en is sedert februari 2023 ook (beter) wettelijk inzetbaar. In het antwoord op mijn eerdere mondelinge vragen hierover (juni ’23, maart ’24) gaf de schepen aan dat er een grondige screening liep van een 200-tal leegstaande panden in Gent. Het resultaat wordt toegelicht op de e.k. commissie SSW. Hieronder herhaal ik alvast mijn vragen hierbij.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

di 07/05/2024 - 11:16

Toelichting

Vragen

  1. Tot welk resultaat heeft de screening van de 200-tal leegstaande panden in Gent geleid? Hoeveel panden lenen zich tot het inzetten van het sociaal beheersrecht?
  2. Zal de stad effectief kunnen starten met sociaal beheersrecht in deze panden, graag duiding (waarom wel, waarom niet, in hoeveel panden).
  3. Kan er geconcretiseerd worden welke stappen er verder genomen worden?
  4. En wanneer dit tot een eerste sociaal verhuurde woning leidt, en waar?

Bespreking

Antwoord

Het antwoord op deze mondelinge vraag kan je terugvinden in de presentatie, hier toegevoegd in bijlage maar ook terug te vinden in de agenda.

wo 22/05/2024 - 11:08