Terug
Gepubliceerd op 16/05/2024

2024_GR_00482 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO) over de realisatie van budgethuurwoningen in Project Kaai 24 - Addendum nr. 1 - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/05/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2024_GR_00482 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO) over de realisatie van budgethuurwoningen in Project Kaai 24 - Addendum nr. 1 - Goedkeuring 2024_GR_00482 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO) over de realisatie van budgethuurwoningen in Project Kaai 24 - Addendum nr. 1 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2e lid, 5°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

De statuten van sogent;

De beheersovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent 2020-2025.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 30 mei 2023 keurde de gemeenteraad (2023_GR_00388) de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst (hierna BSO genoemd) tussen de Stad Gent en sogent over de realisatie van budgethuurwoningen in Project Kaai 24 goed. De raad van bestuur van sogent keurde de BSO goed op 1 juni 2023.

Het woonbeleid van Stad Gent stelt een shift van budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen voorop, om huren betaalbaar te maken voor mensen met een beperkt inkomen. Met de BSO werden tussen Stad Gent en sogent de afspraken geformaliseerd over de realisatie van budgethuurwoningen in het sogent project Kaai 24.

Sogent wenst, in het licht van het aanbieden van dergelijke betaalbare huurwoningen in Gent en rekening houdend met de stijgende vraag naar dergelijke woningen, hierin een relevante actieve rol te spelen. Met dit oogmerk wordt Modest (NV), dochterentiteit van sogent, ingeschakeld om te investeren in dergelijke woningen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om de samenwerking met Modest mogelijk te maken voor de budgethuurwoningen in Project Kaai 24 is de opmaak en goedkeuring van een Addendum 1 nodig. Sogent zal de 25 budgethuurwoningen inbrengen in zijn dochtervennootschap Modest, waardoor de budgethuurwoningen volle eigendom worden van Modest. Sogent zal al zijn verplichtingen opgenomen in de BSO overdragen aan Modest.

Daarnaast maakt het Addendum 1 mogelijk dat Modest de budgethuurwoningen in Project Kaai 24 kan verhuren volgens het systeem van geconventioneerd verhuren van Vlaanderen waarbij 1/3de sociaal verhuurd kan worden aan Thuispunt Gent.

Activiteit

PR40922 Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent

Besluit

Artikel 1

Keurt goed Addendum nr. 1 bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO) tussen Stad Gent en sogent over de realisatie van budgethuurwoningen in Project Kaai 24, zoals gevoegd in bijlage.