Terug
Gepubliceerd op 08/05/2024

Agenda  commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 16/05/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

 • IR 3.

  2024_MV_00298 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Sociaal Beheerrecht

 • 1.

  2024_GR_00430 - Overheidsopdracht van werken - Aanleg wijkpark Nieuw Gent - 1 perceel - GD 06/2024 - Bestek - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken voor Aanleg wijkpark Nieuw Gent - 1perceel - GD 06/2024, met als procedure openbare procedure en een totale raming van 2.409.681,86 EUR + 506.033,19 EUR (21 % btw) = 2.915.715,05 EUR.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad. • 2.

  2024_GR_00410 - Tondelier - Bijakte nr. 8 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: afnamegarantie sociale woningen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de bijakte nr. 8 aan de publiek-private samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier goed te keuren. Deze bijakte bevat de afnamegarantie van de Stad Gent voor de sociale woningen die worden gerealiseerd in het PPS project Tondelier , voor het geval deze sociale woningen niet aangekocht worden door Thuispuntgent of de VMSW.

 • 3.

  2024_GR_00424 - Gemeentelijk toewijzingsreglement voor budgethuurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een  'Gemeentelijk toewijzingsreglement voor budgethuurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent' goed te keuren, met inwerkingtreding op 15 augustus 2024.

  Het treedt dus pas later in werking, omdat de minister een vernietigingstoezicht heeft van maximaal 60 kalenderdagen.

 • 4.

  2024_GR_00422 - De aanleg van een gemeenteweg in het kader van OMV_2024003504 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor woonontwikkeling De Porre: het verkavelen van gronden in 8 loten bestemd voor eengezinswoningen, 2 loten voor meergezinswoningen en 3 loten voor gemeenschappelijke delen en de aanleg van wegenis en groenaanleg - met openbaar onderzoek - Peter Benoitlaan, 9050 Gentbrugge - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: woonontwikkeling De Porre: het verkavelen van gronden in 8 loten bestemd voor eengezinswoningen, 2 loten voor meergezinswoningen en 3 loten voor gemeenschappelijke delen en de aanleg van wegenis en groenaanleg
  • Bevoegde overheid: Deputatie

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 3 bezwaren

  • Aanvrager : MATEXI PROJECTS NV gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 180 te 8790 Waregem

  • Adres : Peter Benoitlaan  

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2024003504 aan Peter Benoitlaan zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 5.

  2024_GR_00423 - De aanleg van een gemeenteweg in het kader van OMV_2023109635 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 17 loten bestemd voor een meergezinswoning, atelierwoningen, schakelwoningen, eengezinswoningen en de aanleg van wegenis en groen - met openbaar onderzoek - Herman Teirlinckstraat, 9041 Gent - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 17 loten bestemd voor een meergezinswoning, atelierwoningen, schakelwoningen, eengezinswoningen en de aanleg van wegenis en groen

   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 1 bezwaar

  • Aanvrager : DAENINCK, AUDENAERT en Co BV gevestigd te Wittemoer 33 te 9940 Evergem

  • Adres : Herman Teirlinckstraat  

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, wijziging, verplaatsing, opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2023109635 aan Herman Teirlinckstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 6.

  2024_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond gelegen in Deinze en Zulte aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring