Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 16/05/2024 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken voor Aanleg wijkpark Nieuw Gent - 1perceel - GD 06/2024, met als procedure openbare procedure en een totale raming van 2.409.681,86 EUR + 506.033,19 EUR (21 % btw) = 2.915.715,05 EUR.

    Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.Projectbureau Ruimte
Dienst Wonen
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bevoegdheid OCMW

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Addendum nr. 1 bij de  bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO) tussen Stad Gent en sogent over de realisatie van budgethuurwoningen in Project Kaai 24, zoals gevoegd in bijlage bij het besluit, goed te keuren. 
    Door dit eerste addendum bij de BSO is voortaan een samenwerking met dochtervennootschap van sogent, Modest, mogelijk voor de budgethuurwoningen in Project Kaai 24. Sogent zal de 25 budgethuurwoningen inbrengen in zijn dochtervennootschap Modest, waardoor de budgethuurwoningen volle eigendom worden van Modest. Sogent zal al zijn verplichtingen opgenomen in de BSO overdragen aan Modest.

    Daarnaast maakt het Addendum 1 mogelijk dat Modest de budgethuurwoningen in Project Kaai 24 kan verhuren volgens het systeem van geconventioneerd verhuren van Vlaanderen waarbij 1/3de sociaal verhuurd kan worden aan Thuispunt Gent.