Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00461 - Definitieve vaststelling van de naam 'Lieve Kleine Piranhabrug' voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, in de buurt van Paul de Ryckstraat - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00461 - Definitieve vaststelling van de naam 'Lieve Kleine Piranhabrug' voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, in de buurt van Paul de Ryckstraat - Vaststelling 2024_GR_00461 - Definitieve vaststelling van de naam 'Lieve Kleine Piranhabrug' voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, in de buurt van Paul de Ryckstraat - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 26 februari 2024 de naam 'Lieve Kleine Piranhabrug' principieel vast voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, in de buurt van Paul de Ryckstraat.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 11/03/2024 tot 12/04/2024, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de naam.

Adviezen

Cultuurraad Gunstig advies

De Cultuurraad werd op 28/02/2024 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn gunstig advies uit.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Lieve Kleine Piranhabrug' definitief vast voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, in de buurt van Paul de Ryckstraat, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.