Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_GR_00477 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende affichage- en vignettageacties in het kader van verdwijningen van personen - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00477 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende affichage- en vignettageacties in het kader van verdwijningen van personen - Goedkeuring 2024_GR_00477 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende affichage- en vignettageacties in het kader van verdwijningen van personen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met het oog op de opsporing van verdwenen personen verspreidt Child Focus o.a. affiches en vignettes. Voor de verdeling hiervan doet zij een beroep op vrijwilligers en lokale partners. Het Team Gemeenschapswachten van de Dienst Preventie voor Veiligheid is reeds jarenlange partner voor het -op vraag van Child Focus- zowel verdelen als terugroepen en vernietigen van affiches en vignettes. Tevens kijken de gemeenschapwachten tijdens hun patrouilles  zelf ook uit naar de verdwenen personen en melden deze, bij vaststelling, onmiddellijk aan Child Focus.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op vraag van Child Focus wordt de reeds jarenlange samenwerking nu geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt door Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus), Houba de Strooperlaan 292, 1020 Brussel:

- Child Focus levert affiches en vignettes aan de gemeenschapswachten, met bijhorende instructies;

- gemeenschapswachten verdelen zo snel als mogelijk de affiches en vignettes;

- gemeenschapswachten gaan, op vraag van Child Focus, zo snel als mogelijk over tot het terugroepen en vernietigen van de affiches of vignettes.

Indien er omwille van andere prioritaire opdrachten onvoldoende capaciteit voorhanden is bij de gemeenschapswachten, kan overmacht worden ingeroepen, tijdens dewelke de verplichtingen in het kader van deze overeenkomst worden opgeschort.

Aan deze overeenkomst, die van start gaat op 01/07/2024 voor een periode van 3 jaar, zijn er voor de gemeenschapswachten geen kosten verbonden.

Activiteit

AC35446 Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus), Houba de Strooperlaan 292, 1020 Brussel, voor affichage- en vignettageacties in het kader van verdwijningen, zoals gevoegd in bijlage.