Terug
Gepubliceerd op 24/05/2024

2024_MV_00304 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobile Station voor aanvraag en uitreiking van identiteitsdocumenten

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht

Afwezig

Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw

Verontschuldigd

Fourat Ben Chikha

Secretaris

Jeroen Paeleman
2024_MV_00304 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobile Station voor aanvraag en uitreiking van identiteitsdocumenten 2024_MV_00304 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobile Station voor aanvraag en uitreiking van identiteitsdocumenten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Voor mensen met een beperkte mobiliteit en mensen die voor een langere periode in een ziekenhuis of in een rust- en verzorgingstehuis verblijven is het niet vanzelfsprekend om zich te verplaatsen. Zij kunnen dan ook moeilijkheden ondervinden bij het aanvragen en ophalen van identiteitsdocumenten.

Op 24 april stelde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het Mobile Station voor. Met een mobiel toestel kunnen stadsmedewerkers op het terrein dezelfde handelingen stellen als aan het loket. Hierdoor kan het aanvragen en uitreiken van identiteitsdocumenten voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen vlotter verlopen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Isabelle Heyndrickx

Tijdstip van indienen

ma 13/05/2024 - 13:38

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Hoe staat de schepen tegenover het inzetten van het Mobile Station?
  2. Zijn er plannen om in Gent met deze toestellen aan de slag te gaan?

Bespreking

Antwoord

Ik kan u meedelen dat wij in Gent zeer blij zijn met de aankondiging van dit mobiel toestel. In Gent had de dienst Burgerzaken al veel langer de traditie om aan huis te gaan bij mensen met beperkte mobiliteit. Door de komst van o.a. de vingerafdrukken op de identiteitskaarten waren we genoodzaakt om daarmee te stoppen. De toestellen die voorzien waren voor het loket konden immers onmogelijk verplaatst worden. 

Met het nieuwe mobiele toestel kunnen medewerkers nu op het terrein alle handelingen stellen die nodig zijn voor de aanvraag en activatie van identiteitsdocumenten, net als aan het loket. We zijn dus enthousiast om ook in Gent met deze toestellen aan de slag gegaan.  

In een eerste fase wordt bekeken om één toestel aan te kopen om in uitzonderlijke situaties mensen thuis te kunnen helpen.

Om een volledige dienstverlening aan huis te kunnen uitrollen, zullen meerdere toestellen moeten worden aangekocht en zal ook een verhoogde personeelsinzet noodzakelijk zijn. Het zal aan de volgende bestuursploeg zijn om daartoe de noodzakelijke middelen op te nemen in de meerjarenplanning. 

Ik kan uiteraard geen voorafname doen op de volgende legislatuur, maar als het aan mij ligt en als mijn partij na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw deel uitmaakt van het stadsbestuur, dan wordt ook in de volgende zes jaar resoluut verder ingezet op de nabije dienstverlening en zullen we erop toezien dat daartoe de nodige investeringen gebeuren, ook in deze mobiele toestellen.

wo 22/05/2024 - 14:24