Terug
Gepubliceerd op 24/05/2024

2024_MV_00310 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Herhaalde kraakproblematiek Wondelgem

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 21/05/2024 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Stijn De Roo; Anita De Winter; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Jeroen Paeleman; Koen Janssens; Sten Guns; Jens De Pauw; Geert Vergaerde; Sabine Deneef; Ruben De Buck; Tony Verschooten; Tom  Van Damme; Filip Van Tricht

Afwezig

Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Mieke Bouve; Helga Stevens; Nikolaas Schuiten; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Maarten De Grauw

Verontschuldigd

Fourat Ben Chikha

Secretaris

Jeroen Paeleman
2024_MV_00310 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Herhaalde kraakproblematiek Wondelgem 2024_MV_00310 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Herhaalde kraakproblematiek Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de krant van 25 april konden we lezen dat er opnieuw krakers zijn in de Watersnepstraat te Wondelgem. Deze wijk had vorig jaar ook al te kampen met krakende roma’s. Het gekraakte pand stond nog maar twee weken leeg. De buurt vreest dat dit de eerste tekenen zijn van de terugkeer van de overlast die ze vorig jaar moesten ondergaan.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 14/05/2024 - 19:52

Toelichting

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  1. Zijn de stadsdiensten op de hoogte van deze problematiek? Gaat het voorlopig enkel over dit ene pand of zijn er al meerdere panden gekraakt?
  2. Welke maatregelen worden er genomen om overlast voor de buurt te beperken? Vorig jaar had men onder andere te lijden onder lawaaihinder, diefstal en autoraces.

Bespreking

Antwoord

De korpsleiding meldt mij dat de problematiek met de krakers in de Watersnepstraat gekend is.  

Op 25 april is er een interventieploeg ter plaatse geweest in de Watersnepstraat 18 waarbij 2 personen werden geïdentificeerd.  

De Wijkdienst Wondelgem werd in kennis gesteld en deed aansluitend een plaatscontrole op 27 april, waarbij 5 personen werden geïdentificeerd.  

Onmiddellijk werd de huisvestingsmaatschappij in kennis gesteld door de buurtinspecteur. De huisvestingsmaatschappij heeft de burgerlijke procedure tot uithuiszetting opgestart.  

De politie verwacht binnenkort de vraag van de Gerechtsdeurwaarder om hem/haar bij te staan bij de ontruiming van het pand. 

Ook de buurtstewards en het straathoekwerk zijn op de hoogte. Zij geven aan dat er op dit moment geen signalen zijn van lawaaihinder of klachten over diefstal en autoraces. 

Ondertussen volgen de buurtstewards, de straathoekwerkers en de politie de toestand nauwgezet op in functie van de verdere beeldvorming.  

Zoals u ziet, spelen we zeer kort op de bal en nemen we onmiddellijk actie bij vaststellen van kraken.

vr 24/05/2024 - 10:18