Terug
Gepubliceerd op 15/05/2024

Agenda  commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

di 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

 • IR 2.

  2024_MV_00306 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Actievere bewustmaking belastingen

 • IR 3.

  2024_MV_00309 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Bodycams in de Gentse Politiezone

 • IR 4.

  2024_MV_00310 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Herhaalde kraakproblematiek Wondelgem

 • IR 5.

  2024_MV_00311 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Wederom actie Tyre Extinguishers

 • 1.

  2024_GR_00416 - Overeenkomst voor hergebruik van een grafkelder met waardevol grafteken op de begraafplaats van Gentbrugge - dossier BGP/GEB/3911 - Goedkeuring

 • 2.

  2024_GR_00439 - Overeenkomst voor hergebruik van een grafkelder met waardevol grafteken op de begraafplaats van Sint-Amandsberg - dossier BGPSAM30759 - Goedkeuring

 • 3.

  2024_GR_00405 - Overheidsopdracht van diensten - permanentie openbare veiligheid binnen en buiten de diensturen - DTWBM/2024/02 - Bestek - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van diensten voor permanentie openbare veiligheid binnen en buiten de diensturen - DTWBM/2024/02, met een openbare procedure en een totale raming van 500.000,00 EUR + 105.000,00 EUR (21 % btw) = 605.000,00 EUR.

 • 4.

  2024_GR_00406 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare orde en/of gezondheid - DTWBM/2024/01 - Bestek - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken voor raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare orde en/of gezondheid - DTWBM/2024/01, met een openbare procedure en een totale raming van 800.000,00 EUR + 168.000,00 EUR (21 % btw) = 968.000,00 EUR.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

 • 5.

  2024_GR_00459 - Principiële vaststelling van de naam 'Oeverzwaluwpad' voor het fiets- en wandelpad tussen de ‘Langenaarstraat’ en de ‘Drieselstraat’ binnen de groenpool ‘Wonderwoud’ te Oostakker - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Oeverzwaluwpad' principieel vast te stellen voor het fiets- en wandelpad tussen de ‘Langenaarstraat’ en de ‘Drieselstraat’ binnen de groenpool ‘Wonderwoud’ te Oostakker.

 • 6.

  2024_GR_00460 - Definitieve vaststelling van de naam 'Gaardeniersweg' voor het nieuwe wegdeel waarmee de bestaande Gaardeniersweg aantakt op de Maïsstraat te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Gaardeniersweg’ definitief vast te stellen voor het nieuwe wegdeel waarmee de bestaande Gaardeniersweg aantakt op de Maïsstraat te Gent.
 • 7.

  2024_GR_00461 - Definitieve vaststelling van de naam 'Lieve Kleine Piranhabrug' voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, in de buurt van Paul de Ryckstraat - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Lieve Kleine Piranhabrug' definitief vast te stellen voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, in de buurt van Paul de Ryckstraat.
 • 8.

  2024_GR_00407 - Samenwerkingsovereenkomst externe communicatie betreffende project Gent Sint-Pieters in het kader van de herinrichting van het station en de herontwikkeling van de stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst externe communicatie betreffende het project Gent Sint-Pieters in het kader van de herinrichting van het station en de (her)ontwikkeling van de stationsomgeving Gent Sint-Pieters met NV van publiek recht NMBS, NV van publiek recht Infrabel, Autonoom Gemeentebedrijf Sogent en Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 december 2029.

 • 9.

  2024_GR_00446 - Aanvraag van de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om scanwagen te gebruiken op niet-besloten plaatsen - Advies

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een positief advies te verlenen aan de vraag van de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om scanwagens te gebruiken op een niet-besloten plaats, nl. gans het grondgebied van de Stad Gent, met het oog op de handhaving van betalend parkeren op straat en de controle op foutief stilstaan en parkeren.


 • 10.

  2024_GR_00445 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het college van burgemeester en schepenen voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 1ste kwartaal 2024.
 • 11.

  2024_GR_00466 - Operationeel kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Wijkdienst van Politiezone Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie, Teamleider Wijkzorgteam, binnen de Wijkdienst van Politiezone Gent.

 • 12.

  2024_GR_00462 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele keukentoestellen, regeneratieovens, koelkasten en diepvriezers (inclusief onderhoud en herstellingen) - Toetreding tot de raamovereenkomst van stad Gent - Bestek SLS/2022/035-ID5350 - Beslissing tot afname - Goedkeuring

 • 13.

  2024_GR_00463 - Overheidsopdracht van diensten - Mobiele en vaste telefoniediensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van FOD Financiën - S&L/DA/2021/055 - Beslissing tot afname - Goedkeuring

 • 14.

  2024_GR_00464 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop 24-uursstoel Svenstol S5 met aangepaste armleggers - Procedure en voorwaarden - Vaststelling en gunning - Goedkeuring

 • 15.

  2024_GR_00447 - Kenniscentrum Vlaamse Steden - Afrekening en jaarverslag 2023, begroting en jaarplan 2024 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de afrekening 2023 en begroting 2024 van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage, en akte te nemen van het jaarverslag 2023 en het jaarplan 2024 van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.

 • 16.

  2024_GR_00458 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2023 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotingsrekening en de balans en resultatenrekening 2023 van de Politiezone Gent vast te stellen.

 • 17.

  2024_GR_00477 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende affichage- en vignettageacties in het kader van verdwijningen van personen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus), Houba de Strooperlaan 292, 1020 Brussel, betreffende affichage- en vignettageacties in het kader van verdwijningen, voor een periode van drie jaar, ingaand op 01/07/2024 en stilzwijgend jaarlijks verlengd.

 • 18.

  2024_RMW_00039 - Aanvaarding van de schenking van contant geld - Goedkeuring

 • 19.

  2024_RMW_00050 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 1ste kwartaal 2024.
 • 20.

  2024_GR_00469 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL52/VL) - Goedkeuring

 • 21.

  2024_GR_00471 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (DW) - Goedkeuring

 • 22.

  2024_GR_00473 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van Politiezone Gent (WDS) - Goedkeuring

 • 23.

  2024_GR_00472 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van Politiezone Gent (DV) - Goedkeuring

 • 24.

  2024_GR_00465 - Administratief en logistiek kader - contractuele aanwerving buiten kader van 1 bediende (niveau D) bij de Dienst Financiën en Middelen - Goedkeuring

 • 25.

  2024_GR_00467 - Operationeel en administratief en logistiek kader - Uitdiensttredingen - Kennisneming

 • 26.

  2024_GR_00468 - Operationeel kader - Uitdiensttreding - Kennisneming

 • 27.

  2024_GR_00470 - Operationeel kader - Herplaatsing van 1 inspecteur van politie van FGP Oost-Vlaanderen naar Politiezone Gent - Kennisneming

 • 28.

  2024_GR_00476 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DKS - Kennisneming

 • 29.

  2024_GR_00474 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DHL - Kennisneming

 • 30.

  2024_GR_00475 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - HA - Kennisneming