Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Tue 21/05/2024 - 20:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Staf Bedrijfsvoering
Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM