Terug
Gepubliceerd op 16/02/2024

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/02/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

 • 1.

  2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring

  Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd om de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen, zoals vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, genomen in zitting van 12 november 2013, stop te zetten en vanaf de stopzetting de werkwijze voor verhuur van actief OCMW patrimonium en stadspatrimonium te aligneren.

 • 2.

  2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de uittreding van OCMW Gent uit de vereniging voor sociale dienstverlening Voetbal in de stad vzw goed te keuren.

 • 3.

  2024_RMW_00022 - Verkoop van een perceel gelegen in de Crocusstraat, Zottegem, via Biddit - Goedkeuring

 • 4.

  2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd

  • de subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 met Tejo Gent vzw, Nieuwland 65, 9000 Gent, goed te keuren waarbij een subsidie wordt toegekend van 61.753,93 euro.   
  • goed te keuren dat de nodige kredieten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 na bevestiging van de subsidie zoals voorzien door de federale overheid voor werkingsjaar 2025. 
 • 5.

  2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de:

  Samenwerkingsovereenkomst met Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra;

  Overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken OCMW Gent en Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent, in het kader van Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra.

  Deze overeenkomst is van bepaalde duur en eindigt op 31 december 2025.

 • 6.

  2024_RMW_00025 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024.

 • 7.

  2024_RMW_00027 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

  Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het VEB ten behoeve van diverse diensten van de Stad Gent en het OCMW.

  1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en Ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
  2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
  3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
  4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
  5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
  6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
  7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
  8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
  9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
  10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
  11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
  12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

  Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

 • 8.

  2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een goedkeuring te verlenen aan de partnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van het project Jobteam Gent 2024 - 2029 door de Stad Gent, OCMW Gent, vzw Job&co, vzw Groep Intro, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES, vzw Voluit, vzw Amal en VDAB