Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 26/02/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • Opening zitting

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen.


Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Patrimoniumbeheer OCMW
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Gezondheid en Zorg
Woonzorgcentra - Woonzorgcentrum De Liberteyt
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
 • Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het VEB ten behoeve van diverse diensten van de Stad Gent en het OCMW.

  1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en Ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
  2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
  3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
  4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
  5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
  6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
  7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
  8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
  9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
  10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
  11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
  12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

  Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een goedkeuring te verlenen aan de partnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van het project Jobteam Gent 2024 - 2029 door de Stad Gent, OCMW Gent, vzw Job&co, vzw Groep Intro, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES, vzw Voluit, vzw Amal en VDAB


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen