Terug
Gepubliceerd op 17/05/2024

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

 • 1.

  2024_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond gelegen in Deinze en Zulte aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring

 • 2.

  2024_RMW_00044 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het voortraject van 'Bataknar 2024' - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 10.000 euro – die niet door een reglement of overeenkomst geregeld is, noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen – aan vzw CIRQ, Ossenstraat 96, 9000 Gent in het kader van het voortraject van het project 'Bataknar 2024'.

 • 3.

  2024_RMW_00039 - Aanvaarding van de schenking van contant geld - Goedkeuring

 • 4.

  2024_RMW_00043 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 11 juni 2024- Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 11 juni 2024 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 5.

  2024_RMW_00050 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2024 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 1ste kwartaal 2024.
 • 6.

  2024_RMW_00046 - Addendum bij de subsidieovereenkomst werking De Zuidpoort vzw - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het Addendum bij de subsidieovereenkomst werking De Zuidpoort vzw voor werkingsjaren 2023-2025 met vzw De Zuidpoort, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 3000 euro.

 • 7.

  2024_RMW_00047 - Addendum bij de subsidieovereenkomst Coördinatie en ondersteuning van de KRASdiensten - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het Addendum bij de subsidieovereenkomst Coördinatie en ondersteuning van de KRASdiensten werkingsjaren 2023-2025 met KRAS vzw, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 50000 euro.

 • 8.

  2024_RMW_00052 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2024 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2024.

 • 9.

  2024_RMW_00042 - Dienstverlenende vereniging Creat Services - algemene vergadering van 18 juni 2024 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijke welzijn wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van Creat Services dv die plaatsvindt op dinsdag 18 juni 2024, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 10.

  2024_RMW_00053 - EVA vzw REGent – Algemene vergadering van 11 juni 2024- Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 11 juni 2024 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw REGent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 11.

  2024_RMW_00048 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School - schooljaar 2024-2025 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Opgroeien regie, Hallepoortlaan 27, 1160 Sint-Gillis, en Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), Trierstraat 9, 1000 Brussel betreffende detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School. 
  De kosten worden geschat op 1.307 euro. De duurtijd van de overeenkomst is 1 jaar vanaf ondertekening.

  Daarnaast wordt het vast bureau gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks te verlengen indien dit aangewezen is en er geen inhoudelijke wijzigingen zijn.

 • 12.

  2024_RMW_00045 - Subsidieovereenkomsten met basisscholen De Mozaïek en Onze-Lieve-Vrouwcollege in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2024 - 30 juni 2025 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School met

  •  Scholengroep van het Katholiek Onderwijs (basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege), Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent
  • basisschool De Mozaïek, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent

  waarbij subsidies worden toegekend van in totaal 49.980 EUR.

   

 • 13.

  2024_RMW_00049 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2024 - 30 juni 2025 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School met

  • vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent
  • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
  • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent
  • GO! MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
  • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent

  waarbij subsidies worden toegekend van in totaal 198.512 euro.

 • 14.

  2024_RMW_00051 - Principes rond herbestemmen of afstoten van gemeentelijk vastgoed - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de principes rond het herbestemmen of afstoten van stedelijk patrimonium goed te keuren.  Het betreft een beslissingscascade die dient te worden toegepast indien een gebouw of grond door de huidige gebruiker wordt verlaten, om welke reden dan ook.