Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_RMW_00049 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2024 - 30 juni 2025 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 21:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Johan Deckmyn; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Mehmet Sadik Karanfil; Karla Persyn; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00049 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2024 - 30 juni 2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 34
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00049 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2024 - 30 juni 2025 - Goedkeuring 2024_RMW_00049 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2024 - 30 juni 2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het armoedebeleidsplan en vanuit het lokaal onderwijsbeleid wordt via innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek gezocht naar nieuwe manieren om de onderwijs- en ontplooiingskansen van kwetsbare kinderen te verhogen. In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het cruciaal dat kinderen en jongeren voldoende toegang hebben tot een gezonde en volwaardige maaltijd. In het pilootproject Lekker(s) Op School wil Stad Gent onderzoeken hoe binnen de Gentse context scholen gezonde, betaalbare en duurzame maaltijden kunnen aanbieden, wat ze daarvoor nodig hebben en welke positieve effecten op ontwikkelingskansen van kleuters deze maaltijden kunnen hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en mogelijkheden van scholen en wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk kleuters die opgroeien in kwetsbare situaties maximaal positieve effecten ervaren op vlak van gezondheid en ontplooiing. 

Stad Gent wil binnen het beschikbare budget en in overleg tussen de scholen, onderzoekers en projectleiders maximaal onderstaande randvoorwaarden vervuld zien:

 • betaalbare maaltijden voor zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie 
 • zo gezond mogelijk
 • zo duurzaam mogelijk (zie ook Gentse voedselstrategie)
 • zonder stigmatiserende effecten op kinderen
 • waarbij scholen uit verschillende schoolnetten maximaal ontzorgd worden, rekening houdend met infrastructurele mogelijkheden
 • administratief eenvoudig voor alle partners
 • en uitrolbaar binnen de Gentse scholencontext

In kader van het project Lekker(s) op School werden voor het schooljaar 2021-2022, schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024 subsidieovereenkomsten afgesloten met:

 • vzw Impuls (basisschool Sint-Salvator / nieuwe naam: Dokata), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een kortingspercentage heeft op het totaal aantal maaltijden die besteld worden en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Sinds schooljaar 2023-2023 gebeurt dit via een automatische gegevensuitwisseling met Agentschap voor Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Daarnaast wordt ingezet op een aanvullend gezond aanbod voor kinderen die een eigen lunchbox meebrengen (pimpen brooddozen). Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd of aanvullende maaltijd (pimpen brooddozen).

 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een solidariteitsbijdrage voor een 10-uurtje heeft en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per 10-uurtje.

 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van gratis warme maaltijden en gratis opvang voor alle kleuters heeft. Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd.

 • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent: onderzoekt welke indicatoren in de toekomst kunnen gebruikt kunnen worden om kortingspercentages aan te koppelen en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Er wordt tevens onderzocht wat de effecten zijn van een invoering van een kortingspercentage van 80% op de warme maaltijd voor alle kleuters (die niet op internaat zitten). Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter, per maaltijd.

 • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een kortingspercentage heeft op het totaal aantal maaltijden die besteld worden en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Sinds schooljaar 2023-2023 gebeurt dit via een automatische gegevensuitwisseling met Agentschap voor Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd.

 • basisschool De Mozaïek, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent: geopteerd voor een samenwerking waarbij Stad en OCMW Gent een aanbod aan gezonde en duurzame aanvulling op de lunchboxen van de kleuters voorziet via de raamovereenkomsten van de Stad Gent. Naast het aanbod via de raamovereenkomsten, werkt de school samen met een cateraar uit de sociale economie om 2 dagen/week te voorzien in een kant-en-klaar aanbod ter aanvulling van de lunchboxen.

 •  Scholengroep van het Katholiek Onderwijs (basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege), Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent: ingezet op gezonde, duurzame en voedzame 10-uurtjes. Gezien er binnen het Onze-Lieve-Vrouwcollege nog geen (externe) cateraar actief was die in het aanbod kon voorzien, werd geopteerd voor een samenwerking waarbij Stad en OCMW Gent in dit aanbod voorzien via de raamcontracten van Stad Gent. Daarnaast werkt de school samen met een cateraar uit de sociale economie om 2 dagen/week te voorzien in een kant-en-klaar aanbod voor een 10-uurtje.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De onderzoeksfase van het pilootproject Lekker(s) op School duurde 2 schooljaren (schooljaar 2021-2022 en 2022-2023). De subsidieovereenkomsten met de scholen werden ook in 2023-2024 verder gezet. Het onderzoek toonde aan dat scholen met een gelijk aanbod voor alle kinderen, die ook inzetten op eetbeleving, het eet- en leerklimaat als het sensibiliseren van ouders, een impact zien op onder meer armoedebestrijding, aanwezigheid en leren, en ouderbetrokkenheid. Indien er gewerkt wordt met sociale korting is automatische toekenning cruciaal.  Vanuit deze bevindingen en om de continuïteit te garanderen worden onderstaande subsidieovereenkomsten met de scholen hernieuwd. 

De bedragen in de subsidieovereenkomsten zijn berekend op basis van gegevens van huidig schooljaar, met een marge van 10% op de prijzen van de maaltijden van schooljaar 2023-2024 om eventuele prijsstijgingen op te vangen. Op dit moment zijn immers nog niet alle maaltijdprijzen voor komend schooljaar bekend. In bijlage zijn volgende overeenkomsten toegevoegd:

 • vzw Impuls (basisschool Dokata / voorheen Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent
 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent
 • GO! MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
 • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent

Overzicht van de uitgaven

 • vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A 9000 Gent

 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  2024 47.742,10 euro 
  2025 20.460,90 euro 
  Totaal 68.203 euro 


 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent

 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  2024  16.129,62 euro 
  20256.912,69 euro 
  Totaal23.042,31 euro 


 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent

 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  2024 54.133,93 euro 
  2025 23.200,25 euro 
  Totaal77.334,18 euro


 • GO! MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  20249.440,32 euro 
  2025 4.045,85 euro 
  Totaal13. 486,18 euro  • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent
 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  202411.512,37 euro 
  20254933,87 euro 
  Totaal 16.446,24 euro

  Voorgestelde uitgaven

  € 198.512,00

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2024 - 30 juni 2025, met vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage

  Artikel 2

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2024 tot en met 30 juni 2025 met basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 3

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2024 tot en met 30 juni 2025, met Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 4

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2024 tot en met 30 juni 2025, met GO! MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 5

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2024 tot en met 30 juni 2025 met GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.


  Bijlagen