Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_RMW_00046 - Addendum bij de subsidieovereenkomst werking De Zuidpoort vzw - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 21:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Johan Deckmyn; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Mehmet Sadik Karanfil; Karla Persyn; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00046 - Addendum bij de subsidieovereenkomst werking De Zuidpoort vzw - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 34
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00046 - Addendum bij de subsidieovereenkomst werking De Zuidpoort vzw - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring 2024_RMW_00046 - Addendum bij de subsidieovereenkomst werking De Zuidpoort vzw - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor het opzetten van een sensibiliseringscampagne in het kader van de Dag tegen Armoede wordt geopteerd om deze opdracht voor de periode 2024-2025 te laten opnemen door de middenveldorganisaties. Na bespreking met de organisaties lid van de werkgroep 'dag tegen armoede' werd beslist om dit te laten uitvoeren door het Gents Collectief tegen Armoede. Dit is de vereniging van de 4 Gentse verenigingen waar armen het woord nemen. Aangezien het Collectief nog geen rechtspersoon is, treedt De Zuidpoort op als convenantpartner. De opdrachten zullen in samenspraak met de andere verenigingen waar armen het woord nemen worden uitgevoerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd de subsidieovereenkomst Addendum bij de subsidieovereenkomst tussen het OCMW van Gent en De Zuidpoort vzw voor werking De Zuidpoort vzw voor werkingsjaren 2023-2025 met vzw De Zuidpoort, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent opgemaakt voor de periode 01/06/2024 - 31/12/2025, waarbij een subsidie wordt toegekend van 3000 euro.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B10130000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode nvt 
2024 2700 
2025 3000 
2026 300 
Totaal 6000 

Voorgestelde uitgaven

€ 6.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het Addendum bij de subsidieovereenkomst werking De Zuidpoort vzw voor werking De Zuidpoort vzw voor werkingsjaren 2023-2025 met vzw De Zuidpoort, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.