Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
Departement Gezondheid en Zorg
Lokale Dienstencentra
Departement Financiën
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 11 juni 2024 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
    - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
    - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
     

Dienst Bestuursondersteuning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

A-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen