Terug
Gepubliceerd op 24/04/2024

2024_RMW_00037 - Subsidieovereenkomst aangaande huisvesting van hervestigde vluchtelingen werkingsjaar 2024 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/04/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 23:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anita De Winter; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00037 - Subsidieovereenkomst aangaande huisvesting van hervestigde vluchtelingen werkingsjaar 2024 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 32
Sami Souguir, Tine Heyse, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Caroline Persyn, Nikolaas Schuiten
Onthoudingen 5
Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00037 - Subsidieovereenkomst aangaande huisvesting van hervestigde vluchtelingen werkingsjaar 2024 - Goedkeuring 2024_RMW_00037 - Subsidieovereenkomst aangaande huisvesting van hervestigde vluchtelingen werkingsjaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°. 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Fedasil biedt OCMW’s de mogelijkheid om in te stappen in het hervestigingsprogramma. Alle hervestigde vluchtelingen volgen een specifiek opvangtraject na aankomst in België dat door Fedasil wordt bepaald. 

Daarnaast heeft Fedasil een specifiek systeem van opvang namelijk ‘Community sponsorship’. Dit is een opvang- en begeleidingssysteem voor hervestigde vluchtelingen waarbij het middenveld rechtstreeks betrokken is en een belangrijke rol speelt. Na een matchingprocedure komen bepaalde vluchtelingen die geselecteerd werden voor hervestiging in België, onder de hoede van een gemeenschap of “sponsor”. Deze vluchtelingen volgen dus niet het klassieke opvangtraject dat is voorzien voor hervestigde personen.

De sponsorgemeenschap verbindt zich ertoe om hen op te vangen in een aangepaste woning en hen gedurende minstens een jaar begeleiding op maat te bieden. Ze helpt hen ook om de Belgische samenleving beter te begrijpen en biedt steun tijdens de verschillende fases van hun nieuwe leven: administratieve procedure, opvoeding, opleiding en werkgelegenheid, sport en ontspanning, gezondheid en welzijn, taal, sociaal netwerk, toegang tot gespecialiseerde diensten. 

Er wordt een overeenkomst opgemaakt houdende de toekenning van een subsidie van 9000 euro aan vzw Thope, Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde, voor de huisvesting van vluchtelingen voor het werkingsjaar 2024.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent en OCMW kozen voor een combinatie van beide systemen. 

VZW Thope treedt hierbij op als sponsor. Zij gaan op zoek naar een geschikte woning voor de te hervestigen vluchtelingen en voorzien een omarmer. 

Eens vzw Thope een huiseigenaar gevonden heeft die bereid is om te verhuren aan vluchtelingen, worden het Welzijnsbureau op wiens grondgebied de woning gelegen is, de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid en Fedasil hiervan op de hoogte gebracht. Fedasil levert een aantal profielen van vluchtelingen die reeds geselecteerd zijn voor hervestiging. 

Vzw Thope, OCMW Gent Welzijnsbureaus+ en Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid beslissen in onderling overleg, wie van de profielen het meest geschikt is voor de gevonden woning. Er wordt onderling afgesproken vanaf wanneer het hervestigde gezin kan gehuisvest worden. Vzw Thope voorziet een omarmer (buddy) per hervestigd gezin. 

Telkens er door vzw Thope een woning gevonden wordt, kan er een te hervestigen gezin worden overgebracht, met een maximum van 3 begeleidingen tegelijkertijd door de Welzijnsbureaus van OCMW Gent. Er wordt met een maximum van 3 begeleiding per keer gewerkt, daar ervaring leert, dat dit een zeer intensieve begeleiding is, die moet worden opgenomen binnen de bestaande personeelsbezetting en werking. 

Vzw Thope, OCMW Gent Welzijnsbureaus + en de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid zullen op regelmatige basis samenzitten om deze werkwijze te evalueren en indien nodig bij te sturen.

Overzicht van de uitgaven

DienstThematische Hulp - Precaire statuten, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Naam

Thope vzw

Adres

Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde

Project

Huisvesten van hervestigde vluchtelingen

Kostenplaats

B14100000

Kostensoort

6491000

Subsidiecode

EVF.SYR

Totale subsidie

9.000 euro

                                         

2024

8.100 euro

2025

900 euro


Voorgestelde uitgaven

€ 9.000,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Thematische Hulp 
Budgetplaats  B141100000
Categorie* 7405600 
Subsidiecode EVF.SYR 
2024 15.000 
2025 3.000 
Totaal 18.000 

Verwachte ontvangsten

€ 18.000,00

Activiteit

ACB1411 Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het werkingsjaar 2024 met VZW Thope, Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde aangaande  'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen