Terug
Gepubliceerd op 24/04/2024

2024_RMW_00035 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verhuring van 11 robuuste woningen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/04/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 23:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anita De Winter; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00035 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verhuring van 11 robuuste woningen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 41
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00035 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verhuring van 11 robuuste woningen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg - Goedkeuring 2024_RMW_00035 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verhuring van 11 robuuste woningen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, lid 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent bouwde 11 robuuste woningen en een begeleidersunit zonder woonfunctie, gelegen aan de Hogeweg 84-106 in Sint-Amandsberg. De robuuste woningen bieden een alternatieve woonoplossing voor de doelgroep van alleenstaande chronisch dak- en thuislozen met verschillende problemen (psychische kwetsbaarheid, sociale problematiek, verslaving…). Door hun multi-problematiek aarden deze mensen niet in een reguliere (sociale) woning. 

Om het permanent wonen weer mogelijk te maken heeft deze doelgroep nood aan een langdurige en intensieve vorm van begeleiding op maat. Hiervoor is er de inzet van een dedicated team per bewoner en de aanwezigheid van een terreinbeheerder.

OCMW Gent wenst de 11 robuuste woningen te verhuren aan Thuispunt Gent, die deze woningen zal onderverhuren aan de doelgroep zoals vastgelegd via het lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent. De hoofdhuurovereenkomst tussen OCMW Gent en Thuispunt Gent wordt via afzonderlijke besluitvorming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Daarnaast voorziet OCMW Gent in elke woning een bed, brandvertragende matras, gordijnen, een microgolfoven en een branddeken. Deze goederen worden via een bruikleenovereenkomst ter beschikking gesteld van de bewoners. De bruikleenovereenkomsten worden via afzonderlijke besluitvorming voorgelegd aan het vast bureau.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerkingsovereenkomst bevat specifieke afspraken rond de aanmelding, toeleiding en begeleiding van de bewoners.

Activiteit

PRB1062 Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Thuispunt Gent BV, met zetel te Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, betreffende de verhuring van 11 robuuste woningen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.