Terug
Gepubliceerd op 26/03/2024

2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/03/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:47
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring 2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 september 2022 van de overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne engageert Stad Gent zich om opvangmogelijkheden te voorzien voor de Oekraïense vluchtelingen. Daarbij werden verschillende collectieve opvangcentra opgericht, welke gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting. Na een marktbevraging en vergelijking van ingezonden offertes omtrent de uitbating van de opvanginitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen werd International Organisation for Migration (IOM) gekozen als partner voor de uitbating van kleinschalige opvanginitiatieven; zoals goedgekeurd in het vast bureau van 12 mei 2022. 

Op 26 september keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de overeenkomst goed met IOM betreffende de uitbating van twee collectieve opvangcentra: Schoonmeersen en Ter Rive, en dit voor 6 maanden met ingang van 1 juni 2022 tot 30 november 2022. De opdracht werd een eerste keer verlengd met 4 maanden tot 31 maart 2023 (goedkeuring addendum door het vast bureau van 1/12/2022), een tweede keer met 6 maanden tot 30 september 2023 (goedkeuring addendum door het vast bureau van 30/03/2023) en een derde keer met 6 maanden tot 31 maart 2024 (goedkeuring addendum door het vast bureau van 14/09/2023.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Vlaamse overheid realiseert een Nooddorp voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Gent. Fase 1 van het nooddorp werd afgewerkt in april 2023, waarmee de eerste 214 slaapplaatsen werden gerealiseerd. Fase 2 zal in het voorjaar van 2024 worden opgeleverd, waarmee het nooddorp plaats zal bieden voor maximaal 600 vluchtelingen. Alle bewoners van de collectieve opvangcentra Schoonmeersen en Ter Rive zullen zo snel mogelijk na oplevering verhuizen naar het nooddorp. Door overmacht kan die instroom later starten dan initieel gepland. 

De goedgekeurde overeenkomst voor het beheer van de verblijfscentra, zoals gewijzigd door de goedgekeurde addenda ter verlenging van de opdracht, bepaalt dat verlenging van de opdracht mogelijk is mits goedkeuring van beide partijen. Om het risico van vertragingen op te vangen en een vlotte transitie naar het nooddorp te waarborgen wordt daarom voorgesteld om de opdracht van IOM verder te zetten met een periode van 3 maanden, tot 30/06/2024. Het voorliggende voorstel bevat de mogelijkheid om de samenwerking schriftelijk op te zeggen mits in acht name van een opzegperiode van 45 dagen, wat flexibiliteit biedt in geval van wijzigende omstandigheden.

Het totale budget voor deze opdracht (€ 85.601,82) wordt in afspraak met IOM verlaagd met de bijdrage van de gebruikers (€ 34.848). Deze bijdrage zal rechtstreeks door IOM worden geïnd. De netto-uitgave bedraagt € 51.753,82. De kredieten werden voorzien bij BO 2024.

De raad keurde op 26 september 2022 de overeenkomst goed van 1 juni 2022 tot 30 november 2022. Binnen het kader van deze overeenkomst, werd het project reeds 3 (drie) maal met 6 maanden verlengd. Om een vlotte transitie tussen de collectieve opvangcentra en het nooddorp te garanderen wordt het verder zetten van de opdracht van 01/04/24 tot 30/06/24 voorgelegd aan de raad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Asiel- en Vluchtelingenbeleid Uitbating IOM Schoonmeersen  Asiel- en Vluchtelingenbeleid Uitbating IOM Ter Rive
Budgetplaats A101000SC  A101000TR 
Categorie*
Subsidiecode VLU.OEK.2 VLU.OEK.2 
2020    
2021    
2022

2023
 
202419.568,91 €
31.184,91 €  
Later    
Totaal 19.568,91 € 31.184,91 €   

Voorgestelde uitgaven

€ 51.753,82

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACA1010 Vluchtelingencrisis Oekraïne

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent met Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Schumanplein 10, 1000 Brussel voor verlenging van de opdracht van het beheer van verblijfscentra Schoonmeersen en Ter Rive van 31 maart 2024 tot 30 juni 2024, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Wijziging overeenkomst tot 30 juni 2024.pdf
  • CC.0060_Amnd_IV_Revised Annex A Project Proposal.pdf
  • CC.0060_Amnd_IV_Revised Annex B Project Budget.pdf
  • Donor Agreement_City of Ghent_EN-NL Side by side_signed by both parties (1).pdf