Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

Besluitenlijst  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 25/03/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening

  Behandeld
 • 1.

  2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van leveringen voor Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470, met als procedure mededingingsprocedure met onderhandeling en een totale raming van 2.479.338,84 euro + 520.661,16 euro (21 % btw) = 3.000.000,00 euro.

 • 2.

  2024_RMW_00028 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2023 - Kennisneming

  Behandeld
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 4de kwartaal 2023.
 • 3.

  2024_RMW_00029 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024.

 • 4.

  2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het verder zetten van de overeenkomst met Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Schumanplein 10, 1000 Brussel betreffende beheer van verblijfscentra Schoonmeersen en Ter Rive voor Oekraïense vluchtelingen in Gent. Dit voor de periode 01/04/24 tot 30/06/24.

 • 5.

  2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming

  Behandeld

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het advies van het toezichtscomité - pensioencommissie - betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023.